Velkommen til "Vejen Rundt"

På Internettet findes der utroligt mange informationer, værktøjer og viden. Problemet er bare, at det ofte er svært at finde frem til lige det, man leder efter!

Med ”Vejen rundt” er det vores ønske, at du nemt og hurtigt kan finde de oplysninger, du har brug for, når det handler om hørelse og høreproblemer.

Det ville selvklart være umuligt at få alt med. Vi har derfor samlet de mange links og informationer om høreproblemer, som vi erfaringsmæssigt ved, er til gavn.

Cirklen til højre er delt op i fire hovedfelter:

Forandring
I det lyseblå felt handler det om den psykologiske del af høreproblematikken - om følelsesspektret og de større eller mindre forandringsprocesser, der ofte dukker op i kølvandet af problemer med hørelsen.

Handling
I det lysegrønne felt vil vi gøre vores bedste for at guide dig rundt i de mange tilbud og muligheder, der er for at handle aktivt og gøre noget ved et høreproblem.

Samfund og Viden
I de to lysegule felter på tværs af cirklen har vi samlet informationer og links til den mere faktuelle og konkrete viden, der findes på høreområdet.

Når du klikker på et tema i cirklen, dukker der et vindue op med forskellige emner. Når du klikker på et af emnerne, dukker der en ny tekst op vedrørende emnet.
Går du til et nyt tema i cirklen, vil der først dukke en ny tekst op, når du har valgt et emne i det nye vindue.

God fornøjelse!

I sagens natur er "Vejen Rundt" altid i udvikling.
Konstruktiv kritik og gode idéer er velkomne.
Skriv til
koebenhavn@hoereforeningen.dk

Sten Ørting: Idé og design
Lotte Rømer: tekst og indhold
vejenrundt.dk er pr. februar 2022 overtaget af Høreforeningen København