Rapporter

Støjmiljø

Siden slutningen af 60’erne har fagforeninger for de støjende erhverv arbejdet på støjbekæmpende tiltag og beskyttende materiel for at begrænse høreskader og tinnitus.
Trods ihærdig indsats må man i dag erkende, at det ikke har været nok.

I dag er man desuden klar over, at ikke kun kraftig støj og høj volumen påvirker hørelsen. Også generende støj af forskellige art - f.eks. trafik, telefoner og snak i åbne kontorlandskaber, mange børn samlet - kan give høreskader, tinnitus og lydoverfølsomhed. Samtidig ved man i dag, at støj kan være medvirkende årsag til stress, hovedpine og koncentrationsbesvær.

Videnscenter for Arbejdsmiljø Indsamler og formidler national og international viden om arbejdsmiljø fra forskning og praksis. Her kan du bl.a. finde henvisninger til de fleste af de instanser, der varetager arbejdsmiljø og ligger inde med rapporter og dokumentationer på området.      
Læs mere ved at klikke her

Fagforeninger som f.eks. Dansk Metal, 3F, FOA og Bupl har gennem en hel del år iværksat undersøgelser og analyser om støj og arbejdsmiljø blandt deres medlemmer. Tjek de enkelte forbund for nærmere information.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk