Rapporter

Børne- og ungdomsområdet

Der findes mange forskellige afhandlinger og rapporter om børn og høretab, om undervisningsresultater, Cochlear Implant og meget andet.

Institut for menneskerettigheder er Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. De har til opgave at være nationalt ligebehandlingsorgan i forhold til race og etnisk oprindelse og i forhold til køn. De har desuden en særlig rolle på handicapoprådet, hvor de skal fremme og overvåge gennemførelsen af FN's Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap.
I 2015 udkom herfra "BØRN MED HØRETAB OG DØVE BØRN - Anbefalinger til Danmarks efterlevelse af menneskeretlige forpligtelser".
Det er givtig læsning for ikke mindst forældre, der får et døvt eller hørehæmmet barn. Anbefalingerne går i dybden med både udfordringer, lovgivning og støttemuligheder.
Læs anbefalingen her

I 2006 blev Niels-Henrik Møller Hansens rapport om unge og høretab offentliggjort - et projekt, som blev til under Center for Ungdomsforskning. Rapporten var den første af sin art i Europa.
Overordnet afspejler rapporten de øvrige analyser og dokumentationer på høreområdet, dvs.:

- Større arbejdsløshed end blandt normalthørende
- Alenefølelse og mangel på sociale kontakter
- Begrænset viden om tilbud til HH - både i forhold til uddannelse, job og hjælpemidler
- Problemer med erkendelse og accept
- Mangel på netværk af ligestillede

Som nævnt i introduktionen til dette tema er der ganske mange studerende fra universiteter, journalisthøjskolen, professionshøjskolen etc., som har skrevet afhandlinger om høreområdets mange aspekter.
Hvis du kender til noget, som kunne være interessant at tage med her, er du mere end velkommen til at skrive til os på:
koebenhavn@hoereforeningen.dk


Denne side er en del af www.vejenrundt.dk