Rapporter

Børne- og ungdomsområdet

Der findes mange forskellige afhandlinger og rapporter om børn og høretab, om undervisningsresultater, Cochlear Implant og meget andet. Vi henviser til Center for Hørehandicap, hvor du kan finde information om tilgængeligt materiale ved at klikke her

I 2006 blev Niels-Henrik Møller Hansens rapport om unge og høretab offentliggjort - et projekt, som er blevet til under Center for Ungdomsforskning. Rapporten er den første af sin art i Europa.

Overordnet afspejler rapporten de øvrige analyser og dokumentationer på høreområdet, dvs.:

- Større arbejdsløshed end blandt normalthørende
- Alenefølelse og mangel på sociale kontakter
- Begrænset viden om tilbud til HH - både i forhold til uddannelse, job og hjælpemidler
- Problemer med erkendelse og accept
- Mangel på netværk af ligestillede

Vil du høre mere om rapporten, kan du kontakte forsker Niels-Henrik Møller Hansen på mail: nmh@dpu.dk

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk