Statistik

Internationalt


I de senere år er har der været tendens til en voksende opmærksomhed på støj, hørelse og høreproblemer. Verden over kommer der løbende nye analyser og statistikker til. Mange steder i verden er man klar over, at støj og høreproblemer kan have alvorlige konsekvenser - ikke kun for det enkelte menneske, men for samfundsøkonomien som helhed.

Den nyeste forskning forudser, at i 2050 vil der på verdensplan være 2,5 billioner mennesker, som har en eller anden form for høreproplem. Heraf vil 700 millioner mennesker modtage behandling for høretab. Læs mere her

På den internationale hjemmeside hear-it.org kan du i nyhedsoversigten finde et nyhedsarkiv og læse om de seneste års mange forskningsresultater, samt om analyser og rapporter verden over ved at klikke her
Den danske hjemmeside hoerelse.info er udviklet i samarbejde med hear-it, og nyhedsarkivet kan læses på dansk ved at klikke her

Som nævn i det forrige emne har EHIMA - The European Hearing Instrument Manufactoreres Association - gennem de senere år i samarbejde med forskellige instanser været primus motor for adskillige analyser og dokumentationer. Læs mere her

Nye svenske undersøgelse viser, at for først gang nogensinde har kvinderne overhalet mændene med hensyn til høretab. I aldersgruppen 20-54 år har 8,1% af kvinderne og 7,6% af mændene problemer med hørelsen. Det er en fordobling blandt kvinderne siden 1984.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk