Statistik

Arbejdsmarkedet

I løbet af de seneste 10 år har arbejdsløsheden i Danmark vendt sig til arbejdsmangel. Dette har skærpet opmærksomheden på de mange, der forlader arbejdsmarkedet for tidligt - ikke mindst mennesker med høreproblemer.

Rapporten ”Uhørt” fra 2006 viser bl.a., at høreproblemer presser folk ud af arbejdsmarkedet, og at dette hvert år koster det danske samfund op mod 2,7 mia. kr. i tabt arbejdsproduktion.

Samtidig viser flere undersøgelser, at arbejdsløsheden er næsten dobbelt så stor blandt hørehæmmede som blandt normalthørende.

Læs mere om arbejdsmarkedet og høreproblemer på Høreforeningens hjemmeside ved at klikke her

Læs mere om situationen på arbejdsmarkedet og statistikker verden over ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk