Statistik

Børn og unge

2 ud af 1000 danske børn fødes hvert år med høretab eller døvhed. Hertil kommer de børn, som i løbet af barneårene får høreproblemer af den ene eller den anden art.
I dag forbliver stort set ingen børn døve, da 98 % kan afhjælpes til en form for hørelse (oftest Cochlear Implant). Det betyder ikke, at disse børn får normal hørelse, da det kræver en særlig indsats omktig sprogstimulering og støtte af forældre og fagpersonale.

Mellemørebetændelse er i dag meget udbredt, og man skønner, at godt 50 % af alle børn får sygdommen på et eller andet tidspunkt i løbet af opvæksten. Langt de fleste børn rammes i småbørnsalderen, og de fleste af dem får ingen mén. For en del kan mellemørebetændelse dog resultere i kronisk betændelse eller permanent høretab.

Børn og unge melder i stigende grad om problemer med støj. En dansk analyse over 20 år viste, at i 1977 kunne der ved indskoling måles diskantnedsættelser hos 7% af børnene. I 1997 var tallet 23%.
Et stort forskningsprojekt i 2000 viste desuden, at støj stresser, nedsætter koncentrationsevnen og forringer indlæring.

I Sverige har man undersøgelser, der viser, at 16% af skolebørn har tinnitus i større eller mindre grad.

Adskillige undersøgelser verden over viser, at der er en klar sammenhæng mellem overdreven brug af musik i ørerne (små headphones) og høreskader blandt unge.
I 2004 meddelte de danske, audiologiske overlæger, at hvis ikke børn og unge lærer at passe bedre på deres hørelse, vil vi om nogle årtier stå med en hel generation, der skal have høreapparater som 50-årige. Selvom der siden da har været relativt meget fokus på støj og hørelse, har det ikke mærkbart hjulpet.


Denne side er en del af www.vejenrundt.dk