Statistik

Børn og unge

2 ud af 1000 danske børn fødes hvert år med høretab. Hertil kommer de børn, som i løbet af barneårene får høreproblemer af den ene eller den anden art.

Mellemørebetændelse er i dag meget udbredt, og man skønner, at godt 50 % af alle børn får sygdommen på et eller andet tidspunkt i løbet af opvæksten. Langt de fleste børn rammes i småbørnsalderen, og de fleste af dem får ingen mén. For en del kan mellemørebetændelse dog resultere i kronisk betændelse eller permanent høretab.

Børn og unge melder i stigende grad om problemer med støj. En dansk analyse over 20 år viste, at i 1977 kunne der ved indskoling måles diskantnedsættelser hos 7% af børnene. I 1997 var tallet 23%.
Et stort forskningsprojekt i 2000 viste desuden, at støj stresser, nedsætter koncentrationsevnen og forringer indlæring.

I Sverige har man undersøgelser, der viser, at 16% af skolebørn har tinnitus i større eller mindre grad.

I 2004 meddelte de audiologiske overlæger, at hvis ikke børn og unge lærer at passe bedre på deres hørelse, vil vi om nogle årtier stå med en hel generation, der skal have høreapparater som 50-årige.

Adskillige undersøgelser verden over viser, at der er en klar sammenhæng mellem overdreven brug af MP3/I-pod og høreskader blandt unge.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk