Statistik

Generelt i Danmark

I 2004 kom Socialforskningsinstituttets rapport ”Når hørelsen Svigter”. (Insttuttet hedder i dag Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE)).
Analysen viser, at hver 6. voksne dansker - dvs. op imod 800.000 - har høreproblemer i en sådan grad, at det påvirker kommunikationen, hvis der er mere end én samtalepartner til stede.
Ud af de 800.000 er der godt 600.000, der ville have glæde af et høreapparat - men det er kun ca. 300.000, der er høreapparatbrugere. Heraf er ca. 6000 døvblevne, dvs. mennesker, der har kunnet høre, men hvor hørelsen er blevet så dårlig, at det talte sprog ikke mere er brugbart.
Rapporten er udgivet og kan downloades her

Blandt mennesker på 70 år har godt halvdelen nedsat hørelse, og antallet stiger til 90% af alle, der er 80 år eller ældre.

Svenske undersøgelser viser, at over 60% er under 65 år.
Ca. 200.000 danskere i den erhvervsaktive alder har et lyd- eller høreproblem.

Flere undersøgelser viser, at arbejdsløsheden er næsten dobbelt så stor blandt mennesker med høreproblemer, som blandt normalthørende.

Nedsat hørelse og tinnitus er et voksende problem, blandt andet pga. støj og for høj musik. Den nyeste forskning forudser, at i 2050 vil der på verdensplan være 2,5 billioner mennesker, som har en eller anden form for høreproplem. Heraf vil 700 millioner mennesker modtage behandling for høretab.
Læs mere her

Støj er en væsentlig årsag til det stigende antal høreproblemer. Samtidig tyder det dog på, at for ca. 50 % af alle høretab er der arvelige faktorer på spil.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk