Fakta

Uddybende viden og forskning

Videnscenter for Hørehandicap er en offentlig instans, der indsamler og bearbejder viden fra forskningsmiljøer, udviklingsprojekter, faglige netværk og litteratur på døve- og høreområdet.
På deres hjemmeside www.hoerehandicap.dk kan du finde kvalificeret viden eller referencer dertil. Her kan du også gratis bestille og downloade forskelligt materiale, pjecer, bøger og afhandlinger.

Interesserer du dig for lyd og akustik, kan du f.eks. kigge nærmere på www.delta.dk, der bl.a. huser Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL).

Her på siden under temaet ”Inspiration og netværk” kan du desuden finde en litteraturliste, hvor der er henvisninger til en væsentlig del af den dansksprogede litteratur, der findes om lyd, hørelse og høreproblemer.

Forskning
Høretab og tinnitus er voksende problemer, som alene i Europa berører over 70 millioner mennesker. Det stigende antal har skærpet interessen for og nødvendigheden af mere differentieret forskning. Mange steder i verden forskes der intensivt i alt, hvad der har med støj, hørelse og høretab at gøre - lige fra årsager, arvelighed og genterapi til statistikker, dokumentationer og cost-benefit analyser.

På den internationale site www.hear-it.org kan du finde oplysninger og henvisninger til meget af den videnskabelige forskning, der foregår verden over.

I mange år var Danmark i front med hensyn til forskning i hørelse og høretab. I løbet af 1980’erne gik forskningen af forskellige årsager i stå. I dag er vi dog ved at komme på banen igen med bl.a. forskning i arvelige høretab på Bispebjerg Hospital, ledet af professor Lisbeth Tranebjerg. I efteråret 2007 blev de første resultater offentliggjort.
Vil du vide mere om denne forskning, læs under temaet ”Rapporter”.

I 2003 etableredes ”Center for Anvendt Høreforskning”, der har til huse på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Læs mere om centret ved at klikke her

I 2008 startede The Ida Institute i Danmark - et globalt videnscenter for hørelse. Ida Instituttet skal understøtte global vidensdeling om konsekvenserne af høreproblemer. Læs mere om stedet ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk