Fakta

Uddybende viden og forskning

Videnscenter for Hørehandicap var en offentlig instans, der i sin tid indsamlede mangt og meget på høreområdet.
Stede blev nedlagt for nogle år siden, og det er blevet vanskeligere at finde en samlet indgang, der giver overblik.

Ligeledes blev der i sin tid oprettet et Center for anvendt Høreforskning, som havde til huse på DTU. Heller ikke dette ekststerer mere.
Det betyder dog ingenlunde, at DTU ligger på den lade side hvad angår teknolog og høreapparater. Er du interesseret i at dykke ned i forskellige afhandlinger eller publikationer herfra, tjek DTU og dyk ned i deres database her

Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL), som i dag er hører under FORCE Technology (tidligere Delta), har i mere end 40 år virket som objektiv rådgiver og testvirksomhed for den danske høreomsorg. Interesserer du dig specielt for området, klik her
Force Teknology udfører desuden test af støj og akustik og lydlvalitet. Læs mere her

Her på siden under temaet ”Inspiration og netværk” kan du desuden finde en litteraturliste, hvor der er henvisninger til en væsentlig del af den dansksprogede litteratur, der findes om lyd, hørelse og høreproblemer.

Forskning
Høretab og tinnitus er voksende problemer, som alene i Europa berører mange, mange millioner mennesker. Det stigende antal har skærpet interessen for og nødvendigheden af mere differentieret forskning. Mange steder i verden forskes der intensivt i alt, hvad der har med støj, hørelse og høretab at gøre - lige fra årsager, arvelighed og genterapi til statistikker, dokumentationer og cost-benefit analyser.

På den internationale site www.hear-it.org kan du finde oplysninger og henvisninger til meget af den videnskabelige forskning, der foregår verden over.
De seneste tal og statistikker kan du finde (engelsk) her

EHIMA - The European Hearing Instrument Manufactoreres Association - har gennem de senere år i samarbejde med forskellige instanser været primus motor for adskillige analyser og dokumentationer. Læs mere her

I mange år var Danmark i front med hensyn til forskning i hørelse og høretab. Det skyldtes kke mindst de tre store høreapparatproducenter Oticon, Widex og Danavox (nu GN Resound), samt at Danmark tidligere var i front med elektronik, mikrofoner og lyd. Meget er sket siden da - og undervejs har adskillige dokumentationer og rapporter set dagens lys.
Fra 2001-2006 forskedes i arvelig/genetisk høretab på Bispebjerg Hospital, ledet af professor Lisbeth Tranebjerg. I efteråret 2007 blev de første resultater offentliggjort.

I 2016 fik Ålborg Universitet 50 millioner til ny høreforskning. Målet er at forbedre kvaliteten af høreapparater og tilpasningsproceduren. I dag bliver høreapparater næsten udelukkende tilpasset ved hjælp af såkaldte audiogrammer, men disse tager ikke højde for en række aspekter, herunder evnen til at skelne tale fra støj.
Læs mere om Ålborgs forskningsområder her

I 2008 startede The Ida Institute i Danmark - et globalt videnscenter for hørelse. Ida Instituttet skal understøtte global vidensdeling om konsekvenserne af høreproblemer.
Læs mere om stedet (på engelsk) ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk