Fakta

Introduktion

Det menneskelige øre er en meget kompliceret affære. Oven i købet er det indre øre meget småt og ligger godt gemt af vejen, tæt på mange livsvigtige forbindelser til hjernen. I forhold til mange andre af menneskets organer har forskningen i øret og dets funktioner derfor været vanskelig. Ydermere er ørets funktion ikke kun afhængig af lydbølger og lydtryk udefra, men fungerer i sit hele ved hjælp af et sindrigt samspil mellem væskebalancer, hydraulik, trykforhold, biokemi, små øreknogler, sanseceller, ultratynde hinder - og endelig et kompliceret forløb i selve hørenerven og forbindelsen til hjernen, hvor den egentlige lydopfattelse foregår.

De seneste årtiers teknologiske udvikling har givet lægevidenskaben langt flere redskaber til at kortlægge den menneskelige organisme. Dette gælder for så vidt også ørets funktioner - og dog må forskere verden over erkende, at der er et godt stykke vej endnu, og at der erstadig flere spørgsmål end svar.

Når dette er sagt, sker der dog ganske meget på området. Det voksende antal mennesker med høreproblemer har været med til at sætte øget fokus på nødvendigheden af mere forskning og flere dokumentationer.
Mange steder i verden forskes der i nye undersøgelsesmetoder, biokemiske processer, arvelige høretab - og ikke mindst i fænomenet tinnitus, som ingen endnu har kunnet finde et fuldgyldigt svar på.

Samtidig forskes der intensivt i industrien i tekniske løsninger til de mange millioner mennesker verden over, der lever med hørenedsættelser eller døvhed (f.eks. høreapparater, Coclear Implant, FM-systemer og andre tekniske hjælpemidler)

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk