Politik og lovgivning

Støj, høreskader og arbejdsmiljø

Adskillige undersøgelser viser, at mennesker i dag anser støj for en af de største belastninger, når man taler om arbejdsmiljø. Støj er først og fremmest årsag til mange høreskader, men samtidig viser flere og flere analyser, at støj kan give øget træthed, stress, hovedpine og koncentrationsbesvær.

I industrien har man siden slutningen af 60’erne arbejdet intensivt med støjbekæmpende tiltag i form af for eksempel en støjgrænse på 85 dB, lyddæmpende byggematerialer, afskærmning af maskiner, anden indretning af lokaler, nye og mindre støjende arbejdsmaskiner og ikke mindst flere forskellige typer høreværn.

Trods ihærdig indsats må man i dag erkende, at det ikke er nok. De mange høreskader taler sit eget sprog, ikke kun på områder som f.eks. metalindustrien, men i høj grad også på større virksomheder med produktion af forskellige art, på barer og diskoteker, i børnehaver, skoler og fritidshjem.

I den vestlige verden ser mange med bekymring på det stigende antal børn og unge med tinnitus og/eller høreskader - overvejende pga. af brug af Mp3-afspillere med for høj volumen. På barer og diskoteker er lydniveauet ligeledes ofte så højt, at man kan være uheldig at erhverve sig en høreskade på en enkelt weekend.

Høreskader
Det er i første omgang din ørelæge, der vurderer - udfra en høreundersøgelse - om der er tale om en høreskade. Er du uenig i ørelægens afgørelse, kan det være en god ide at få en ’second opinion’ hos en anden ørelæge.
Er din høreskade arbejdsbetinget, kan det være relevant at søge erstatning. I første omgang er det din ørelæge, der skal indberette høreskaden - og det er vigtigt, at det bliver gjort med det samme. Klik her og læs hvorfor.

Det kan føles voldsom frustrerende, hvis man i arbejdets medfør har pådraget sig en høreskade, men ikke kan få den anerkendt som sådan. Derfor vil vi anbefale, at du under alle omstændigheder kontakter dit fagforbund og evt. beder dem køre din sag. Forbundet er til for det samme, har ekspertisen og er som regel godt vant til at køre erstatningssager.

Et er spørgsmålet om erstatning. En anden sag er de personlige konsekvenser, som nedsat hørelse og/eller tinnitus kan have. Der er heldigvis en hel del hjælp at hente i offentligt regi - bl.a. høreapparater, andre tekniske hjælpemidler, rådgivning og kurser - men det er ikke altid lige nemt at finde frem til tilbuddene.
Vi vil derfor anbefale, at du surfer rundt her på sitet, hvor vi har samlet information og henvisninger til de forskellige instanser indenfor høreområdet. Du kan også læse om de psykologiske aspekter af høretab/tinnitus i det lyseblå felt ”Forandring”, hvor der er masser af gode ideer til, hvordan du selv kan gøre noget for at få et godt liv på trods af dit høreproblem.

Mere om støj og arbejdsmiljø
På hjemmesiden hoerelse.info, der løbende bringer nyheder på høreområdet, kan du bl.a. læse nogle af de seneste nyheder om støj, hørelse og høreproblemer.
Klik her for at komme til nyhedssiden.

Vi har desuden samlet et udpluk af artikler fra Hoerelse.info, som handler om støj og høreskader:

Hver fjerde i Spanien har en støjskade, klik her
Pædagoger bruger høreværn, klik her
Musik og høreskader i Frankrig, klik her
Skolebørn og støj, klik her

Arbejdstilsynet (tidligere Arbejdsmiljøstyrelsen) har bl.a. ansvaret for, at støj på arbejdspladser overholder de forskellige lovkrav og ikke er til større gener end højst nødvendigt.
På deres hjemmeside www.at.dk kan du læse mere om støj ved at klikke her
Bekendtgørelsen om ”beskyttelse mod støj i forbindelse med arbejdet” finder du ved at klikke her

Strategi for arbejdstilsynets arbejde med støj, klik her
Nye støjregler for musik- og underholdningsbranchen, klik her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk