Politik og lovgivning

Arbejdsmarkedet og jobcentre m.m.

Under strukturreformen i 2007 blev amterne nedlagt og erstattet af regioner. Samtidig blev AF (arbejdsformidlingen) ligeledes nedlagt og erstattet af kommunale jobcentre.

AF’s handicapkunsulenter, hvis funktion førhen var at tage sig af mennesker med handicap i erhverv, eksisterer i princippet ikke mere. I stedet skal jobcentrenes sagsbehandlere selv kunne varetage denne opgave. Nogle af de tidligere handicapkonsulenter er dog i dag ansat som ’nøglepersoner’, hvilket er en rådgivende funktion, som jobcentrene kan benytte sig af.
Læs mere om jobcentrenes tilbud til mennesker med handicap ved at klikke her

Har du brug for hjælpemidler eller anden form for kompensation i forbindelse med dit erhverv, skal du henvende dig på din kommunes jobcenter.
Find din kommunes jobcenter ved at klikke her

Vær opmærksom på, at din sagsbehandler ikke nødvendigvis kender særligt meget til dét at have et høreproblem. Det er derfor en god ide at være en smule forberedt.
Læs mere om, hvad du som erhvervsaktiv kan få hjælp til, ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk