Politik og lovgivning

Lovgivning og handicappolitik

Danske Handicaporganisationer (DH - tidligere DSI, De Samvirkende invalideorganisationer) er en paraplyorganisation for alle handicaporganisationer, heriblandt Høreforeningen. DH varetager det overordnede politiske arbejde og dækker alle sektorer i samfundet.
Det er den relevante medlemsorganisation, der yder rådgivning eller støtte til den enkelte borger, hvorimod DH skal arbejde alene med de emner, der er af fælles interesse for alle medlemsorganisationer.
Læs mere på www.handicap.dk

FN's Standardregler om lige muligheder for handicappede er et centralt dokument i moderne international handicappolitik. På DH’s hjemmeside kan du læse en kort opsummering af indholdet ved at klikke her

På internationalt plan har FN vedtaget en ny konvention om handicappedes menneskerettigheder, der skal supplere FN's Standardregler om lige muligheder for handicappede. Formelt trådte handicapkonventionen i kraft 3. maj 2008.
På europæisk plan arbejder EU med direktiver, der indfører forbud mod diskriminering - foreløbig kun på arbejdsmarkedet, men mere er på vej. På nationalt plan er DH ved at undersøge, hvordan rettigheder og lovgivning mod diskriminering kan bruges herhjemme.
Læs mere om konventionen ved at klikke her

Bekendtgørelse af lov om social service er en anden vigtig del af dansk handicappolitik. Lov om social service er grundstenen i hele den offentlige sociale sektor og indeholder dermed også de retningslinjer, som berører mennesker med funktionsnedsættelser, heriblandt mennesker med høreproblemer.

Er du interesseret i at kende til den fulde ordlyd i bekendtgørelse af lov om social service, klik her

Har du lyst til at vide mere om, hvad love, bekendtgørelser og vejledninger egentlig betyder i praksis, klik her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk