Politik og lovgivning

Lovgivning og handicappolitik

Danske Handicaporganisationer (DH - tidligere DSI, De Samvirkende invalideorganisationer) er en paraplyorganisation for alle handicaporganisationer, heriblandt Høreforeningen. DH varetager det overordnede politiske arbejde og dækker alle sektorer i samfundet.
Det er den relevante medlemsorganisation, der yder rådgivning eller støtte til den enkelte borger, hvorimod DH skal arbejde alene med de emner, der er af fælles interesse for alle medlemsorganisationer.
Læs mere på www.handicap.dk

FN's Standardregler fra 1993 om lige muligheder for handicappede har været et centralt dokument i moderne international handicappolitik.
På internationalt plan vedtog FN i 2009 desuden en ny konvention om rettigheder for personer med handicap, der supplerer FN's Standardregler om lige muligheder for handicappede.
Læs mere om konventionen ved at klikke her

Bekendtgørelse af lov om social service er en anden vigtig del af dansk handicappolitik. Lov om social service er grundstenen i hele den offentlige sociale sektor og indeholder dermed også de retningslinjer, som berører mennesker med funktionsnedsættelser, heriblandt mennesker med høreproblemer.

Er du interesseret i at kende til den fulde ordlyd i bekendtgørelse af lov om social service, klik her

Høreforeningen har samlet nogle af de vigtigste lovparagraffer på høreområdet, som du kan læse om her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk