Politik og lovgivning

Introduktion

Når vi her har valgt at fortælle om politik og lovgivning, er det selvfølgelig med høreproblematikken for øje.

Høreapparatbehandling hører under Sundhedsloven, og regionerne har myndighedsansvaret for både den offentlige høreapparatbehandling og den private, hvortil der gives offentligt tilskud.
Dvs. det er regionen, der sikrer den økonomiske hjælp til høreapparat, uanset om dette sker i offentligt eller privat regi.

Yderligere råd og vejledning foregår i kommunalt regi på den enkelte kommunes kommunikationscenter.

Selvom lovgivningen gælder alle, kan der være stor forskel på, hvordan de enkelte regioner og kommuner forvalter opgaverne.
Dette er også med til, at det ikke e/har væretr lige nemt at få politisk opbakning til at nedbringe ventelisterne på høreappatater.

Under de følgende emner kan du læse mere om lovgivning på handicapområdet, lovgrundlag for uddeling af høreapparater og andre tekniske hjælpemidler, flexjob, muligheder for kompensation for handicappede i erhverv, samt hjælp til uddannelse og jobvalg.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk