Politik og lovgivning

Introduktion

Når vi her har valgt at fortælle om politik og lovgivning, er det selvfølgelig med høreproblematikken for øje.
Strukturreformen har desværre ikke gjort det nemmere på høreområdet. Før reformen hørte den offentlige høreomsorg under hele fire ministerier, men samtidig var ekspertisen gennem mange år opbygget og samlet i amterne.

I dag er meget af høreomsorgen udlagt til kommunerne, ikke mindst en stor del af det økonomiske ansvar. Høreområdet er underlagt tre ministerier, hvilket tilsyneladende stadig gør det vanskeligt at skabe politisk interesse for at sætte fokus på høresagen - dét trods et stigende antal mennesker med høreproblemer og dystre prognoser for fremtiden.

Under de følgende emner kan du læse mere om lovgivning på handicapområdet, lovgrundlag for uddeling af høreapparater og andre tekniske hjælpemidler, flexjob, muligheder for kompensation for handicappede i erhverv, samt hjælp til uddannelse og jobvalg.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk