Det private

Private høreklinikker

Ventelisterne i det offentlige, samt muligheden for at få et offentligt tilskud til at gå den private vej, har i høj grad været med til, at flere og flere i dag gør brug af private høreklinikker.

For både offentlige og private høreklinikker gælder det, at udlevering af høreapparater skal være lægeligt forankret, dvs. ingen i Danmark må udlevere eller tilpasse høreapparater, uden at klienten først har fået undersøgt ørerne hos en ørelæge eller på en af de audiologiske afdelinger.

Private høreklinikker godkendes af Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL). På hjemmesiden audiologi.dk kan du læse mere om det private ved at klikke her
En liste over private høreklinikker finder du ved at klikke her

Nogle klinikker reklamerer med, at de leverer gratis høreapparater, dvs. uden egenbetaling. Dette betyder, at der udleveres høreapparater til maximum den pris, der er lig med det offentlige tilskud.
Men som det er med de fleste andre produkter, vi køber:
Man får som regel, hvad man betaler for.

De forskellige høreapparatfabrikanter har hver deres mange typer og modeller, som har forskellige egenskaber. Jo flere egenskaber, et høreapparat har, jo dyrere er det som regel.
Når dette er sagt, er der med hensyn til valg af høreapparat forskel på, hvad man har brug for i det daglige. Måske befinder du dig ofte i vanskelige lyttesituationer (job, undervisning, foredrag, fritidsinteresser osv) og har brug for at have flere programmer og indstillingsmuligheder i apparaterne - eller måske lever du hovedsagelig i rolige omgivelser, ser tv og hygger dig med få mennesker.
Sagt på en anden måde: Selvom et høreapparat er mere simpelt opbygget og ikke har de mange egenskaber - og dermed er billigere - behøver det ikke nødvendigvis at være et dårligt høreapparat.

For høreapparatbrugere - og især førstegangsbrugere - kan det være vanskeligt at finde ud af, hvor man går hen. Hvem giver den bedste behandling? Hvilke er de bedste høreapparater for mig, og hvor går jeg hen for at få dem? Hvor meget skal jeg selv betale oveni, hvis jeg benytter mig af det offentlige tilskud?
Og hvad er bedst: de offentlige eller de private?

Det sidste spørgsmål er umuligt at svare på. Både private og offentlige klinikker gør uden tvivl deres bedste, og de fleste har et bredt udvalg af produkter. Dvs. overordnet kan de fleste typer og modeller fås både offentligt og privat - og det er de samme produkter.
Der kan dog være forskel på udvalget. Og det er langtfra altid, at du som bruger selv kan vælge fabrikat og type, ikke mindst fordi dit valg - af forskellige årsager - måske ikke egner sig til dit høretab. Men går du alligevel efter et specifikt fabrikat, er det en god ide at sikre dig, at du vælger en klinik, der forhandler dette.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk