Det private

Introduktion

På det private område findes der ganske mange tilbud.
Når det gælder høreapparater, er der først og fremmest de private høreklinikker. Siden der fra det offentlige blev åbnet op for tilskud til høreapparater til at gå den private vej, har mange klinikker set dagens lys.

Dernæst vil vi minde om, at selvom man har købt høreapparater med det offentlige tilskud i hånden - eller købt dem helt for egen regning - har alle borgere i Danmark ret til at benytte sig af rådgivning og vejledning på de offentlige Kommunikationscentre. Læs mere om disse under det foregående tema.

Uanset om høreapparaterne er købt privat eller udleveret gennem det offentlige, er der mange, der undervejs i processen med at erkende og acceptere et høreproblem gør brug af terapi- og psykologhjælp eller andre behandlingsformer. Derfor har vi i dette tema valgt at fortælle lidt om disse muligheder også.

Under de følgende emner kan du læse mere om klinikker og forskellige behandlingsformer, samt finde henvisning til liste over landets private høreklinikker.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk