Det offentlige

Uddannelser indenfor høreområdet

Der findes mange - og ganske spændende - uddannelser, som kan anvendes på høreområdet.

En vigtig funktion i behandlingen af høreproblemer er uddeling og tilpasning af høreapparater. Dette må kun foretages af audiologiassistenter, audiologopæder eller personer, der har taget uddannelse i audiologi.
Disse uddannelser omhandler i dag både tekniske færdigheder, psykologi og pædagogik.

Uddannelsen til audiologiassistent er et praktisk orienteret fag, der indeholder længere praktikperioder. Odense Teknisk Skole står for uddannelsen, dog kan grundforløbet foretages flere steder i landet. Læs mere ved at klikke her
Har du lyst til at læse en historie om en audiologiassistents praktikforløb i Odense, klik her

Audiologopædi er en Bachelor og kandidatuddannelse, der kan foretages på henholdsvis Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Læs mere her

Der har de senere år været stor mangel på audiologiassistenter. I 2005 oprettede man derfor en ny bacheloruddannelse i audiologi på Syddansk Universitet. Der kan vælges mellem teknisk eller pædagogisk linje. Læs mere ved at klikke her

Af længerevarende, videregående uddannelser kan nævnes læge med speciale i audiologi eller øre-næse-hals. Læs mere her

På landet høreinstitutter - samt i div. andre kommunale funktioner - arbejder en lang række speciallærere (læreruddannelse med overbygning) og psykologer. På høreområdet kan stillingerne hedde alt fra hørelærer, hørepædagog, audiologopæd, talelærer og talepædagog - til tale-høre-konsulent, specialkonsulent og PPR’er.
Læs mere om speciallæreruddannelsen ved at klikke her

Om psykologi-uddannelsen, klik her

Endvidere findes der en lang række uddannelser og fag, som anvendes i høreapparatindustrien - det kan være ingeniør, tekniker, diverse indenfor edb, designer, grafiker, sælger, journalist og meget andet.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk