Det offentlige

Uddannelser indenfor høreområdet

Der findes mange - og ganske spændende - uddannelser, som kan anvendes på høreområdet.

En vigtig funktion i behandlingen af høreproblemer er uddeling og tilpasning af høreapparater. Dette må kun foretages af audiologiassistenter, audiologopæder eller personer, der har taget uddannelse i audiologi.
Disse uddannelser omhandler i dag både tekniske færdigheder, psykologi og pædagogik.

Uddannelsen til audiologiassistent er et praktisk orienteret fag, der indeholder længere praktikperioder. Syddansk Erhvervsskole i Odensestår for uddannelsen, dog kan grundforløbet foretages flere steder i landet. Læs mere ved at klikke her
Læs mere om jobbet som audiokogiassistent her
Audiologopædi er en Bachelor og kandidatuddannelse, der kan foretages på henholdsvis Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Læs mere her

Der i en del år været mangel på audiologiassistenter. I 2005 oprettede man derfor en ny bacheloruddannelse i audiologi på Syddansk Universitet. Der kan vælges mellem teknisk eller pædagogisk linje. Læs mere ved at klikke her

Af længerevarende, videregående uddannelser kan nævnes øre-næse-hals-læge, læs mere her - eller som audiolog, klik her

På landet kommunikationascentre - samt i div. andre kommunale funktioner - arbejder en lang række speciallærere (læreruddannelse med overbygning) og psykologer.
På høreområdet kan stillingerne hedde alt fra hørelærer, hørepædagog, audiologopæd, talelærer og talepædagog - til tale-høre-konsulent, specialkonsulent og PPR’er.
Læs mere om tale-hørepædagog-uddannelse ved at klikke her

Om at uddanne sig til psykolog, klik her

Endvidere findes der en lang række uddannelser og fag, som anvendes i høreapparatindustrien - det kan være ingeniør, tekniker, diverse indenfor edb, designer, grafiker, sælger, journalist og meget andet.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk