Det offentlige

Børneområdet

Hørelsen er afgørende for, om et barn får en normal sprogudvikling. Derfor er det vigtigt, at et barn med høreproblemer så hurtigt som muligt kommer i behandling.

Drejer det sig om f.eks. mellemørebetændelse, vil den praktiserende læge eller ørelægen oftest kunne klare opgaven. Men handler det om f.eks. dræn i øret eller decideret høretab, er det som udgangspunkt landets audiologiske afdelinger, der varetager behandlingen.

Får barnet høreapparater, vil I som forældre en gang om året få en indkaldelse til en ny høreprøve og evt. nye høreapparater og/eller ny ørepropper til apparaterne. Børns ører vokser også, og det er af afgørende betydning for hørelsen, at høreapparaterne sidder rigtigt og ørepropperne passer.
Læs mere om børn og høreapparater ved at klikke her

Er høretabet stort, vil man formodentlig foreslå en Cochlear Implant (CI).
Læs mere om CI ved at klikke her

Hos Widex kan du bestille bogen ”Dit barns hørelse” - en guide til forældre om hørelse og høretab - ved at skrive en mail til widex@widex.dk eller ringe på 44 35 60 80. Bogen er gratis.

Kommer et barn i behandling for et høretab, vil den audiologiske afdeling altid informere den pågældende kommunes PPR- kontor (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). PPR-kontorer har typisk ansat tale-hørekonsulenter, tale-hørepædagoger og psykologer. På nogle PPR kontorer er der ligeledes tilknyttet fysioterapeuter/børneergoterapeuter, der kan rådgive om børnenes motoriske udvikling.
PPR’s opgave er at følge og støtte kommunens børn med særlige behov - det kan være børn med tale-sprogvanskeligheder, høretab, nedsat syn, ordblindhed m.m.
Forældre kan henvende sig direkte til PPR med ønske om rådgivning. Henvendelsen kan f.eks. også ske via barnets sundhedsplejerske, pædagog og lærer.

Der kan være stor forskel på, hvordan de enkelte PPR-kontorer fungerer i praksis. Vi har bedt hørekonsulent Kirsten Hyldekrog, der i mange år har arbejdet med børn og høretab, om at skrive lidt om PPR’ernes arbejde - og om hvordan man i Brøndby Kommune har fundet frem til en effektiv og god praksis.
Læs Kirstens indlæg ved at klikke her

Når barnet skal forlade folkeskolen og fortsætte på f.eks. efterskole, gymnasium, anden uddannelse eller i job, vil det typisk være landets specialkonsulenter, der kan råde og vejlede med hensyn til f.eks. ekstra hjælpemidler, uddannelses- eller jobvalg, tilskud til kurser eller lign. Specialkonsulenterne kan inddrages tidligt i forløbet.
Læs mere om specialkonsulenter ved at klikke her

Såfremt børn/elever har et høretab, der ikke kan tilgodeses i en lokal institution/skole, kan forældre og PPR i samarbejde indstille til andet tilbud i regionen.

Den årlige indkaldelse fra audiologisk afdeling fortsætter, indtil barnet fylder 18 år. Herefter træder voksenlivet i kraft og dermed den samme service som for voksne.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk