Det offentlige

Høreinstitutter og kommunikationscentre

Høreinstituttet, Center for Specialundervisning for voksne, Kommunikationscentret, Voksenspecialskolen, Tale-Høre-Syn, Institut for Kommunikation, Videnscenter for specialpædagogik, Center for Rehabilitering og Specialrådgivning – ak ja, kært barn har mange navne!  

For at lette læsningen vil vi i det følgende anvende ”høreinstitut” som fællesbetegnelse for den del af den offentlige høreomsorg, der varetager opfølgende rådgivning og undervisning for mennesker med særlige behov.

På høreinstitutterne findes der en lang række muligheder for råd, vejledning og kurser. På Høreforeningens hjemmeside kan du læse mere om de enkelte tilbud ved at klikke her

Høreinstitutterne er typisk bemandet med hørepædagoger, socialrådgivere og undervisere af forskellig art. Nogle institutter har endvidere kontakt til psykologer og klinikker, der tilbyder terapiforløb, tinnitusbehandling og lign.

Som beskrevet under det foregående emne tager de audiologiske afdelinger og klinikker sig af udlevering og tilpasning af høreapparater. Nogle steder i landet ligger høreinstituttet i direkte tilknytning til den audiologiske afdeling, og allerede på klinikken vil man komme i kontakt med en hørepædagog fra instituttet.
Andre steder i landet vil man blot få udleveret en kontaktadresse og skal selv kontakte høreinstituttet, hvis man har brug for yderligere information og/eller rådgivning.
Andre steder igen har en hørepædagog fra instituttet en fast, ugentlig træffetid - f.eks. på kommunens aktivitetscenter - hvor alle frit kan henvende sig.

Uanset om du har fået høreapparat via det offentlige, gennem en privat klinik eller selv har købt dine apparater, kan du gratis henvende dig på høreinstitutterne og få information om de forskellige tilbud.
På Høreforeningens hjemmeside kan du finde dit nærmeste høreinstitut ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk