Det offentlige

Høreinstitutter og kommunikationscentre

Høreinstituttet, Center for Specialundervisning for voksne, Kommunikationscentret, Voksenspecialskolen, Tale-Høre-Syn, Institut for Kommunikation, Videnscenter for specialpædagogik, Center for Rehabilitering og Specialrådgivning – ak ja, kært barn har mange navne!  

Det ældre ord høreinstitut anvendes stort set ikke mere. Vi anvender derfor det nye navn Kommunikationscentr, som fællesbetegnelse for den del af den offentlige høreomsorg, der varetager opfølgende rådgivning og undervisning for mennesker med særlige behov.

På Kommunikationscentrene findes der en lang række muligheder for råd, vejledning og kurser. På Høreforeningens hjemmeside kan du læse mere om de enkelte tilbud ved at klikke her

Centrene er typisk bemandet med hørepædagoger, socialrådgivere og undervisere af forskellig art. Nogle af dem har endvidere kontakt til psykologer og klinikker, der tilbyder terapiforløb, tinnitusbehandling og lign.

Som beskrevet under det foregående emne tager de audiologiske afdelinger og klinikker sig af udlevering og tilpasning af høreapparater. Nogle steder i landet ligger kommunikationscentret i direkte tilknytning til den audiologiske afdeling, og allerede på klinikken kan du være heldig at komme i kontakt med en hørepædagog fra centret.
Andre steder i landet vil man blot få udleveret en kontaktadresse og skal selv kontakte det kommunale kommunikationscenter, hvis man har brug for yderligere information og/eller rådgivning.
Andre steder igen har en hørepædagog en fast, ugentlig træffetid - eksempelvis på kommunens aktivitetscenter - hvor alle frit kan henvende sig.

Uanset om du har fået høreapparat via det offentlige, gennem en privat klinik eller selv har købt dine apparater, kan du gratis henvende dig på kommunikationscentret og få information om de forskellige tilbud.
På Høreforeningens hjemmeside kan du finde dit nærmeste center ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk