Det offentlige

Audiologiske afdelinger og klinikker

Landets audiologiske afdelinger er det primære kompetence- og uddannelsescenter i den danske høreomsorg. De fleste afdelinger er placeret i tilknytning til hospitalets øre-, næse- og halsafdeling, og personalet er som regel enten medicinsk, teknisk eller pædagogisk uddannet.

De audiologiske afdelinger foretager både udredning, behandling og rådgivning i forbindelse med høreproblemer.
Læs mere ved at klikke her

Der findes 17 audiologiske afdelinger fordelt på de forskellige regioners større hospitaler. Navnet på en afdeling kan variere og hedder eksempelvis Høreklinikken, Audiologisk Klinik eller blot Audiologisk Afdeling.
Du kan finde adresser og telefonnumre på de enkelte afdelinger på Høreforeningens hjemmeside ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk