Det offentlige

Audiologiske afdelinger og klinikker

Landets audiologiske afdelinger er det primære kompetence- og uddannelsescenter i den danske høreomsorg. De fleste afdelinger er placeret i tilknytning til hospitalets øre-, næse- og halsafdeling, og personalet er som regel enten medicinsk, teknisk eller pædagogisk uddannet.

Der findes adskllige audiologiske afdelinger fordelt på de forskellige regioners større hospitaler. Navnet på afdelingerne kan variere og hedder eksempelvis Høreklinikken, Audiologisk Lokalklinik eller blot Audiologisk klinik.
Du kan finde adresser og telefonnumre på de enkelte afdelinger på Høreforeningens hjemmeside ved at klikke her

De audiologiske afdelinger foretager både udredning, behandling og rådgivning i forbindelse med høreproblemer.
For at komme i behandling her, skal du først til en ørelæge (kræver ikke henvisning) og have en henvisning herfra.
Som udgangspunkt tager de audiologiske afdelinger sig desuden af de såkaldte komplicerede høretab.

Læs mere om offentlig behandling her


Denne side er en del af www.vejenrundt.dk