Inspiration og netværk

Netværk

Som nævnt mange steder er det ofte givtigt at udveksle med andre, der er i samme situation som en selv. Og i dag, hvor det er muligt at kommunikere via mail, betyder det ikke nødvendigvis tidskrævende foreningsarbejde eller kaffeslabberas, men kan være netværk med lige netop de mennesker, man ønsker.

Netværk af forskellig art har da også fået stor betydning for mange mennesker - ikke mindst fordi man har mulighed for at ’mødes’ på alle tidspunkter af døgnet og på tværs af geografiske afstande. Tilmed er der mulighed for at danne netværk, ikke kun i forhold til f.eks. et høreproblem, men også i forhold til interesser, jobsituation og alder.

På Facebook og andre sociale medier er der adskillige grupper, som handler om hørelse og høretab - det kan være grupper for hørehæmmede, CI-opererede, tinnitusramte, døve og meget andet, der handler om ørerne. Eller de fungerer som 'netværk' for mennesker med bestemte høreproblemer eller ramte i forskellige aldre. Nogle grupper fungerer som en slags 'selvhjælpsgrupper', hvor folk hjælper hinanden med dette og hint.
Husk dog altid at have dit kritiske øje med dig. Ikke alle er lige vidende- eller lige sobre i deres opslag. Og noget er til gavn for nogle, andet er ligegyldigt for andre.

Der er ingen tvivl om, at mange har glæde af både offentlige og private grupper på f.eks. Facebook. For andre har det stor betydning at mødes i den virkelige verden, ikke mindst hvis man føler sig ensom med sin høreproblem. Har du lyst til at komme med i en netværksgruppe - eller starte en ny op - kan du kontakte Høreforeningens netværk ved at klikke her
Mange benytter netværket til at mødes jævnligt eller til diverse arrangementer, alt efter interesser og behov. Det kan være til kulturelle arrangementer, underholdning eller foredrag, hvor aftenen er tilrettelagt med høremæssige hensyn.

Netværk kan også være at mødes omkring f.eks. sport, hørerelaterede emner, bowling eller blot socialt samvær. Høreforeningen har lokalafdelinger over hele landet, hvor der jævnlig er arrangementer af forskellig art. For foreningens aktivitetskalender, klik her

Endvidere er der nogle at landets kommunikationscentre, der sammensætter grupper af de besøgende klienter. Kontakt din kommunes center og hør om deres tilbud - klik her for kontaktinformation.

Selvom du har et høreproblem, er det ikke nødvendigvis et netværk med dette fokus, du søger. Der findes efterhånden en hel del netværk, både på nettet og i den virkelige verden, der er dannet udfra arbejdsfelt eller arbejdssituation. Søg f.eks. på nettet under ”netværk for …” – alt efter dit ønske.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk