Inspiration og netværk

Netværk

Som nævnt mange steder er det ofte givtigt at udveksle med andre, der er i samme situation som en selv. Og i dag, hvor det er muligt at kommunikere via mail, betyder det ikke nødvendigvis tidskrævende foreningsarbejde eller kaffeslabberas, men kan være netværk med lige netop de mennesker, man ønsker.

Netværk af forskellig art har da også fået stor betydning for mange mennesker - ikke mindst fordi man har mulighed for at ’mødes’ på alle tidspunkter af døgnet og på tværs af geografiske afstande. Tilmed er der mulighed for at danne netværk, ikke kun i forhold til f.eks. et høreproblem, men også i forhold til interesser, jobsituation og alder.

Har du lyst til at komme med i en netværksgruppe - eller starte en ny op - kan du kontakte Høreforeningens netværk ved at klikke her
Mange benytter netværket til at mødes jævnligt eller til diverse arrangementer, alt efter interesser og behov. Det kan være til kulturelle arrangementer, underholdning eller foredrag, hvor aftenen er tilrettelagt med høremæssige hensyn.

Høreforeningen har desuden forskellige udvalg alt efter høreproblemets art. Klik her for at læse om foreningen.

Netværk kan også være at mødes omkring f.eks. sport eller blot socialt samvær. Høreforeningen har desuden lokalafdelinger over hele landet, hvor der jævnlig er arrangementer af forskellig art. For foreningens aktivitetskalender, klik her

I Århus finder du Unge Hørehæmmedes Aktivitetsklub (UHA), klik her

Endvidere er der nogle at landets høreinstitutter, der sammensætter grupper af de besøgende klienter. Kontakt din kommunes høreinstitut og hør om deres tilbud - klik her for kontaktinformation.

Selvom du har et høreproblem, er det ikke nødvendigvis et netværk med dette fokus, du søger. Der findes efterhånden en hel del netværk, der er dannet udfra arbejdsfelt eller arbejdssituation. Søg f.eks. på nettet under ”netværk for …” – alt efter dit ønske.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk