Inspiration og netværk

Foreninger
Der findes en del danske og udenlandske foreninger, som beskæftiger sig med hørelse og høreproblemer.
Vi har samlet nogle af dem her. De danske foreninger beskrives i store træk, de udenlandske og internationale henviser vi blot til med de respektive links.
Foreningerne har et bredt udbud af arrangementer - lige fra alment socialt samvær til større konferencer og kurser. Tjek de enkelte foreninger for at læse om deres tilbud.

Danske Foreninger:

Høreforeningen
www.hoereforeningen.dk
Foreningens formål: 
Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Høreforeningen søger såvel centralt og lokalt indflydelse på, at disse borgere får de samme muligheder for at kommunikere og deltage i samfundet som normalthørende.
- Forebyggelse og støj:
Høreforeningen arbejder for at nedsætte eller helt forhindre risici for høreskader i forbindelse med støj på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen og i fritiden.
- Støtte og information:
Høreforeningen arbejder på at informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler m.v. samt på at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som høreskadet/hørehandicappet.
Foreningen har forskellige udvalg, der arbejder specifikt med et område inden for høreproblematikken.
Foreningen har lokalforeninger i størstedelen af landets 98 kommuner. Et medlem blive som udgangspunkt tilknyttet lokalafdelingen i sin bopælskommune.

Cochlear Implant Foreningen
www.cochlearimplant.dk
Brugerforening for voksne CI-opererede
Foreningens formål:
- at arbejde for at sikre at Cochlear Implant-brugere får optimale muligheder for at udnytte deres implantat (-er).  
- at udvide dialogen mellem brugere og søge samarbejde med tale- og høreinstitutter, audiologiske afdelinger og operationssteder rundt om i landet.
- at støtte kommende brugere, så de får mulighed for at drage nytte af andres erfaringer - høre om andres overvejelser.
- at fremme forståelsen i det omgivende samfund, for de mennesker, som er implanterede.

deCIbel
www.decibel.dk
Landsdækkende forening for børn og unge med høretab.
Foreningens formål er at sikre de bedst mulige forhold for børn og unge med høretab. 
Decibel drives af en frivillig bestyrelse bestående af forældre til børn og unge med høretab, mens den daglige drift varetages af foreningens sekretariat, der har til huse på Østerbro i København. Derudover består foreningen af et videnscenter, der varetager forskningsopgaver relateret til foreningens arbejde om f.eks. genoptræning, skolegang m.m.

Internationale foreninger:

IFHOH

International Federation of the Hard of Hearing
www.ifhoh.org

IFHOHYP
International federation of hard of hearing young people:
www.ifhohyp.org

EFHOH
European federation of hard of hearing people
www.efhoh.org


Udenlandske foreninger:

Hørselshemmedes landsforbund (Norsk høreforening)
www.hlf.no

Hørselshemmedes landsforbunds ungdom (Norsk ungdomsforening)
www.hlfu.no

HRF, (Svensk høreforening)
www.hrf.se


Hearing Concern (Engelsk høreforening)
www.hearingconcern.com

RNID
Royal National Institute for Deaf People

www.rnid.org.uk

British tinnitus organization
www.tinnitus.org.uk

DSB (Tysk høreforening)
Deutschen Schwerhörigenbundes e.V.

www.schwerhoerigkeit.de

Deutsche Tinnitus Liga e.V

www.tinnitus-liga.de


I USA og Canada findes flere forskellige foreninger, som varetager mennesker med høreproblemer. Her er nogle af dem:

Leauge of the hard of hearing
www.lhh.org

American tinnitus association
www.ata.org

Canadian Hard of Hearing Association/
Association des Malentendants Canadiens

www.chha.ca

Canadian Hearing Society
www.chs.ca


Denne side er en del af www.vejenrundt.dk