Inspiration og netværk

Foreninger
Der findes en del danske og udenlandske foreninger, som beskæftiger sig med hørelse og høreproblemer.
Vi har samlet nogle af dem her. De danske foreninger beskrives i store træk, de udenlandske og internationale henviser vi blot til med de respektive links.
Mange af foreningerne har et bredt udbud af arrangementer - lige fra alment socialt samvær til større konferencer og kurser. Tjek de enkelte foreninger for at læse om deres tilbud.

Danske Foreninger:

Høreforeningen
www.hoereforeningen.dk
Foreningens formål: 
Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Høreforeningen søger såvel centralt og lokalt indflydelse på, at disse borgere får de samme muligheder for at kommunikere og deltage i samfundet som normalthørende.
- Forebyggelse og støj:
Høreforeningen arbejder for at nedsætte eller helt forhindre risici for høreskader i forbindelse med støj på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen og i fritiden.
- Støtte og information:
Høreforeningen arbejder på at informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler m.v. samt på at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som høreskadet/hørehandicappet.

Foreningen har forskellige udvalg, der arbejder specifikt med et område inden for høreproblematikken.
Der er pt. (feb.2009) oprettet 90 lokalafdelinger rundt om i hele landet. Målet er, at der skal være en lokalafdeling i hver af landets 98 kommuner.

Bonaventura
www.bonaventura.dk
Bonaventura er en forening af forældre til døve og tunghøre børn, som har eller forventes at få tegnsprog som deres primære sprog, eller som kan tænkes at få brug for tegnsprog som socialt sprog eller for at kunne deltage i en uddannelse med tolk.

Cochlear Implant Foreningen
www.cochlearimplant.dk
Brugerforening for CI-opererede
Foreningens formål:
- at arbejde for at sikre at Cochlear Implant-brugere får optimale muligheder for at udnytte deres implantat (-er).  
- at udvide dialogen mellem brugere og søge samarbejde med tale- og høreinstitutter, audiologiske afdelinger og operationssteder rundt om i landet.
- at støtte kommende brugere, så de får mulighed for at drage nytte af andres erfaringer - høre om andres overvejelser.
- at fremme forståelsen i det omgivende samfund, for de mennesker, som er implanterede.

deCIbel
www.decibel.dk
Landsforeningen for familier med cochlear implanterede børn.
Foreningens formål er ved gensidig hjælp at: 
Sikre optimale muligheder for implanterede børns udvikling under skyldig hensyntagen til udnyttelsen af deres implantat. Udvikle dialogen mellem familier med implanterede børn, samt være til støtte for alle som ønsker hjælp eller rådgivning i forbindelse med Cochlear Implantering.

Internationale foreninger:

IFHOH

International Federation of the Hard of Hearing
www.ifhoh.org

IFHOHYP
International federation of hard of hearing young people:
www.ifhohyp.org

EFHOH
European federation of hard of hearing people
www.efhoh.org

Euro tinnitus (engelsk, tysk, fransk) 
www.eurotinnitus.com

Udenlandske foreninger:

Hørselshemmedes landsforbund (Norsk høreforening)
www.hlf.no

Hørselshemmedes landsforbunds ungdom (Norsk ungdomsforening)
www.hlfu.no

HRF, (Svensk høreforening)
www.hrf.se

Unga Hörselskadade (Svensk ungdomsforening)
www.uh.se

Hearing Concern (Engelsk høreforening)
www.hearingconcern.com

RNID
Royal National Institute for Deaf People

www.rnid.org.uk

British tinnitus organization
www.tinnitus.org.uk

DSB (Tysk høreforening)
Deutschen Schwerhörigenbundes e.V.

www.schwerhoerigkeit.de

Deutsche Tinnitus Liga e.V

www.tinnitus-liga.de

Kuulonhuoltoliitto/Hörselsvårdsförbundet
(Finsk Høreforening)
www.kuulonhuoltoliitto.fi

I USA og Canada findes der flere forskellige foreninger som varetager mennesker med høreproblemer. Her er nogle af dem:

Leauge of the hard of hearing
www.lhh.org

American tinnitus association
www.ata.org

Canadian Hard of Hearing Association/
Association des Malentendants Canadiens

www.chha.ca

Canadian Hearing Society
www.chs.ca

Canadian Tinnitus Association
www.kadis.com

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk