Undervisning og kurser

For de unge

Der er ikke som sådan ét sted med faste kurser eller specielt tilrettelagt undervisning for unge med høreproblemer. Men når dette er sagt, er der alligevel en masse muligheder.

Så længe du er under 18 år, er det som udgangspunkt dine forældre, der skal sørge for, at du får den evt. nødvendige undervisning og hjælp. Men måske tænker de ikke lige på, hvordan du har det, og hvordan du oplever dine høremæssige behov. Derfor er det ingen skade til, at du ved en lille smule om, hvilke muligheder du har.
Så længe du går i folkeskolen, er det hørekonsulenten fra din kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR), der skal vejlede dig omkring specialundervisning, kurser, ungdomsweekender eller lign. Efter folkeskolen overgår ansvaret til specialkonsulenterne, som kan være til stor hjælp i forbindelse med valg af skole eller studie. Læs mere ved at klikke her

Nogle af landets kommunikationscentre (læs mere om disse i hovedfeltet "Samfund" under temaet "Det offentlige") arrangerer forskellige tilbud til unge. Snak med din hørekonsulent om dette.
Høreforeningen har desuden flere arrangementer for unge, og du bl.a. kan komme med i en netværksgruppe. Læs mere ved at klikke her

Mange unge ta'r i dag på efterskole, og der findes flere ungdoms- og efterskoler, hvor der er reserveret pladser til både hørerapparatbrugere og CI-opererede. Det er skoler, hvor undervisningen er tilrettelagt sådan, at også du kan høre. Oven i hatten kommer du til at møde andre som dig, og du kommer helt sikkert til at lære en masse om, hvordan du bliver bedre til at begå dig i den normalthørende verden. Læs f.eks. om Frijsenborg efterskole, der i mange år har specialiceret sig i også at have unge med høretab. Du kan læse om skolen her

Som barn og teenager har du sikkert været vant til at få en årlig indkaldelse til høreklinikken. Når du fylder 18 år, træder du ind i de voksnes rækker - og dermed slutter også de årlige indkaldelser. Nu er det så dit eget ansvar at sørge for at få fornyet dine apparater, og at få - hvis du har brug for det - vejledning til uddannelse, job eller læreplads.
Forhåbentlig vil dine forældre stadig være dig en støtte, men som udgangspunkt er du voksen og skal selv klare det videre forløb, hele vejen rundt.

Som voksen kan du først og fremmest finde rådgivning på din kommunes kommunikationscenter og de dertil knyttede hørepædagoger/hørekonsulenter. Eller du kan kontakte en af landets specialkonsulenter (find dem her).
Brug dem - de er til for det samme - og de kan være dig til stor nytte, både i forhold til uddannelsesvalg, ansøgning om ekstra hjælpemidler og kurser af forskellig art. Læs mere om alt dette i emnet ”Kurser for voksne”.

Høreforeningen arrangerer desuden ungdomslejr for 18-35-årige med høreproblemer. Læs, hvad det har betydet for nogle af deltagerne her
Du kan også se en lille film, hvor deltagere fortæller om oplevelsen. Se den her

På Facebook er der adskillige grupper, som handler om hørelse og høretab - det kan være grupper for døve, CI-opererede, tinnitusramte og meget andet, der handler om ørerne. Eller de fungerer som 'netværk' for mennesker med specielle interesser eller i forskellige aldre.
Nogle grupper fungerer som en slags 'selvhjælpsgrupper', hvor folk hjælper hinanden med dette og hint. Men HUSK, at det ikke er alle, der er lige søde ved hinanden - eller lige vidende!
Noget hjælper for nogen, men ikke andre. Og har du sygdomsrelaterede spørgsmål, så kontakt hellere din læge eller andet fagpersonale.
I det hele taget er nettet fyldt med sider og informationer om alverdens emner. Og med folk, der lover guld og grønne skove i noget, de ikke har belæg for. Så tjek altid, hvor informationerne kommer fra, så du undgår de værste faldgruber.