Undervisning og kurser

Børn

Når det drejer sig om hørehæmmede børn, er det selvfølgelig jer som forældre, der får tilbudt kurser eller rådgivning af forskellig art. Dernæst vil de aktuelle tilbud i høj grad afhænge af høretabets størrelse:
Er der tale om et lettere høretab, hvor høreapparaterne er nok? Eller er det et kraftigere høretab, hvor I og jeres barn kan have glæde af at støtte sproget med tegn? Eller måske er høretabet så stort, at jeres barn har fået CI?

For det meste er de audiologiske afdelinger gode til at sørge for, at I får den nødvendige undervisning - især hvis der er tale om et svært høretab eller CI.

Fungerer barnet godt med sine høreapparater, kan det umiddelbart synes unødvendigt med yderligere rådgivning - og måske klarer I selv det hele på bedste vis.
Alligevel kan der dog være gode grunde til mere rådgivning. Er I som forældre helt afklarede og åbne omkring jeres barns høreapparater, helt fri af fordomme? Og bakker familien op og tager de nødvendige hensyn? Hvordan klarer barnet sig i forhold til kammerater, børnehave eller skole? Er der tendens til mobning eller manglende kammerater? Hvordan klarer barnet sig rent fagligt?

Selv et lettere høretab kan gøre det vanskeligere for jeres barn at få det hele med i undervisningen. Det kan for nogle børn resultere i læsebesværligheder og langsommere indlæring, hvilket kan fejlfortolkes som manglende evner. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om barnet har de rette ekstra hjælpemidler til høreapparaterne - f.eks. teleslynge eller FM-anlæg. Eller er fysisk placeret i klasselokalet, så barnet kan se og høre bedst muligt.

Ved skolestart er det en god ide hurtigst muligt at få kontakt til kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Læs mere om PPR under "Det offentlige" / børneområdet.
Herfra vil der være hørekonsulenter, som følger barnet i hele folkeskolen.
Herefter overtager specialkonsulenten, som vil være barnets/jeres rådgivende funktion fremover.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at specialkonsulenten ikke nødvendigvis dukker op af sig selv. Læs mere om specialkonsulentordningen ved at klikke her.
Når barnet er fyldt 18 år, ophører hjælpen. Herefter betragtes man som voksen, dvs. alt ekstra hjælp skal man selv sørge for.

Udover de offentlige tilbud kan det kun anbefales, at I melder jer ind i Høreforeningen, hvor der er masser af muligheder for at møde andre i samme situation. Det er nu engang blandt ligestillede, at man kan hente den bedste inspiration og de bedste råd - ud over det absolut givende i at føle, man ikke er alene. Desuden betyder det utroligt meget for et barn at vide, at der findes andre børn, der også har høreapparater eller CI.

I Høreforeningen er der desuden mulighed for at komme med i netværk. Foreningen arrangerer også jævnligt forskellige aktiviteter for både forældre og børn.
I kan læse mere om Høreforeningens tilbud ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk