Undervisning og kurser

Kurser for voksne

Indenfor det offentlige findes en del muligheder for undervisning og kurser for høreapparatbrugere, tinnitusramte og CI-opererede. Den overvejende del er samlet i høreinstitutterne - i dag oftest kaldet kommunikationscentre - rundt om i landet (læs mere om kommunikationscentre under ”Samfund - det offentlige”).

Der kan være forskel på, hvad de enkelte centre har af tilbud. Nogle kurser bliver arrangeret efter behov, mens andre kan være arrangeret som weekendkurser, ugekurser eller gennemgående forløb over en længere periode.

Først og fremmest yder centrene vejledning/rådgivning i forbindelse med brugen af høreapparater. Dette foregår almindeligvis hos en hørepædagog/hørekonsulent. Også denne opfølgende hjælp foregår meget forskelligt landet over. Oftest skal brugeren selv bestille tid efter udlevering af høreapparater. Spørg dig frem på den høreklinik, hvor du har fået dine apparater, eller find dit nærmeste kommunikationscenter her

Vær opmærksom på, at selvom du har fået/købt høreapparater på en privat høreklinik, har du ret til gratis, opfølgende vejledning hos en hørepædagog.

Ud over den opfølgende vejledning arrangerer kommunikationscentrene af og til kurser i høretaktik, mundaflæsning, tegnstøttet kommunikation (TSK), arbejdsfastholdelse, samt diverse familiekurser, hvor ægtefælle/pårørende kan deltage.
På kurser i TSK er det meget vigtigt, at også pårørende er med, idet det i sagens natur jo er omgivelserne, der skal kunne bruge tegnene. Men når dette er sagt, er det meget vigtigt, at brugeren selv er yderst aktiv, da det er brugeren, der i det daglige skal opfordre omgivelserne til at anvende tegnene.

For CI-opereredes vedkommende følger der altid et kortere eller længere undervisningsforløb sted, idet hjernen skal bruge tid til at lære at ’tolke’ alle de nye lyde. Denne undervisning vil blive tilbudt brugeren efter operationen.
Læs mere om operationsforløbet samt genoptræning ved at klikke her

For tinnitusramtes vedkommende findes der også af og til muligheder for kursusforløb. Forhør dig hos hørepædagogen på kommunikationscentret.
I privat regi kan vi anbefale House of Hearing, der afholder åbne arrangementer og tilbyder psykologbistand, fysioterapi samt hjælp til at takle tinnitus, Ménière og lydoverfølsomhed. Læs mere ved at klikke her

På høreområdets højskole Castberggård er der ganske mange tilbud af kortere eller længere varighed. Det kan være kursus i TSK, parkursus, tegne/skrive/male/synge-kurser, eller der er mulighed for kurser eller forløb i forhold til jobsituation, arbejdsfastholdelse etc. Tjek højskoleprogrammet med hørehensyn her, eller læs om jobcenter for døve og hørehæmmede her.

I aftenskoleregi er der desuden mulighed for at oprette hold, der er specielt tilrettelagt for dårligt hørende. Det kan være i sprog, mundaflæsning, kunst og meget andet.
Kontakt f.eks. AOF (klik her) og hør nærmere.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk