Undervisning og kurser

Kurser for voksne

Indenfor det offentlige findes en hel del muligheder for undervisning og kurser for høreapparatbrugere, tinnitusramte og CI-opererede. Den overvejende del er samlet i høreinstitutterne rundt om i landet (læs mere om institutterne under ”Samfund - det offentlige”).

Nogle af kurserne foregår på de enkelte institutter, mens andre kan være arrangeret som weekendkurser, ugekurser eller gennemgående forløb over en længere periode.

Først og fremmest yder høreinstitutterne vejledning/rådgivning i forbindelse med brugen af høreapparater. Dette foregår almindeligvis hos en hørepædagog/hørekonsulent. Denne opfølgende hjælp efter udlevering af høreapparater fungerer meget forskelligt landet over. Spørg dig frem på den høreklinik, hvor du har fået dine apparater.

Vær opmærksom på, at selvom du har fået/købt høreapparater på en privat høreklinik, har du ret til gratis, opfølgende vejledning hos en hørepædagog.

Ud over den opfølgende vejledning arrangerer høreinstitutterne typisk kurser i høretaktik, mundaflæsning, tegnstøttet kommunikation (TSK), arbejdsfastholdelse, samt diverse familiekurser, hvor ægtefælle/pårørende kan deltage.

På kurser i TSK er det meget vigtigt, at også pårørende er med, idet det i sagens natur jo er omgivelserne, der skal kunne bruge tegnene. Men når dette er sagt, er det meget vigtigt, at brugeren selv er yderst aktiv, da det er brugeren, der i det daglige skal opfordre omgivelserne til at anvende tegnene.

For CI-opereredes vedkommende følger der ofte et kortere eller længere undervisningsforløb sted, idet hjernen skal bruge tid til at lære at ’tolke’ alle de nye lyde. Denne undervisning vil som regel blive tilbudt brugeren efter operationen.
Læs mere ved at klikke her

For tinnitusramtes vedkommende findes der også muligheder for kursusforløb. Forhør dig på det nærmeste høreinstitut.
I privat regi kan vi anbefale Den Tværfaglige Sundhedsklinik, der afholder åbne arrangementer og tilbyder psykologbistand, fysioterapi samt hjælp til at takle tinnitus, Ménière og lydoverfølsomhed. Læs mere ved at klikke her

På høreområdets højskole Castberggård er der ligeledes tilbud af kortere eller længere varighed. Der findes forskellige støttemuligheder, ligesom nogle kurser arrangeres i samarbejde med Høreforeningen og/eller Døve og Hørehæmmedes Oplysningsforbund. Læs mere ved at klikke her
Højskolen er desuden hjemsted for kurserne ”Bevar dit Arbejde”, som mange erhvervsaktive har glæde af. Læs mere ved at klikke her

I aftenskoleregi er der desuden mulighed for at oprette hold, der er specielt tilrettelagt for dårligt hørende. Det kan være i sprog, mundaflæsning, kunst og meget andet. Kontakt f.eks. AOF (klik her) eller DOF (klik her) og hør nærmere.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk