Undervisning og kurser

Introduktion

For udenforstående eller ’nybegyndere’ kan det måske lyde drastisk, at der kan være brug for undervisning eller kurser for mennesker med høreproblemer - endsige for de pårørende.

Virkeligheden ser dog anderledes ud. Som nævnt mange steder her på sitet er høreapparater en stor hjælp, men de giver ikke den normale hørelse tilbage.
Mange får et stort udbytte af deres høreapparater og klarer sig godt - men for andre er det ikke helt så nemt. Jo større høretabet er, des mere er der ofte brug for opfølgende vejledning og rådgivning til at takle de psykologiske aspekter af høretabet.

Uanset høretabets størrelse kan der dog være brug for vejledning i brugen af høreapparaterne, ligesom der kan være behov for strategier og taktik til at begå sig og kommunikere på de anderledes/nye vilkår.

Desuden findes der en hel del muligheder for almene kurser - såsom edb, tegning, maling, sang etc. - der er tilrettelagt specielt med henblik på mennesker med høreproblemer, dvs. undervisningen foregår med hørehensyn.

Under de følgende emner vil vi give information om de mange muligheder for undervisning og kurser indenfor offentligt såvel som privat regi.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk