Høreapparater og tekniske løsninger

Tilpasning af høreapparater

Som beskrevet under det foregående emne, har moderne høreapparater mange forskellige egenskaber og kan indstilles/tilpasses specifikt til den enkelte bruger og det aktuelle høretab.

Tilpasning af høreapparaterne foregår på den klinik, hvorfra du har valgt at få/købe dine høreapparater. Tilpasningen foretages af en audiologiassistent, og det er en god ide at være en smule forberedt på det første besøg.
Læs om forberedelsesfasen i bogen ”Hva’ så” ved at klikke her

Som udgangspunkt for indstillingen af høreapparaterne anvendes først og fremmest det audiogram (den hørekurve), som er resultatet af høreundersøgelsen. De fleste høreapparater bliver i dag tilpasset via computer, der forbindes til apparaterne, enten trådløst eller med ledninger. Den aktuelle hørekurve bliver tastet ind i et computerprogram - tilhørende det valgte høreapparat - hvorefter computeren udregner, hvordan høreapparatet bør indstilles.

Computerens udregning er selvfølgelig valgt ud fra talrige forsøg og test med forsøgspersoner, og i mange tilfælde vil denne indstilling være tæt på det, som du føler behageligt og har glæde af. Ofte vil der dog være behov for finjusteringer, som typisk foretages 1-2 uger efter den første tilpasning.

Når dette er sagt, er der dog en hel del brugere, som har behov for en anderledes og mere dybtgående tilpasning. Ikke to menneskers høretab er ens – og udover høretabets art er der adskillige andre faktorer, som ikke umiddelbart kan aflæses i et audiogram. Det kan være tinnitus, graden af lydoverfølsomhed eller simpelthen smag og behag i forhold til lyd i ørerne. Det er derfor vigtigt at være medspiller i tilpasningen og vende tilbage til høreklinikken, hvis høreapparaterne ikke fungerer efter hensigten.

Måske er du en af dem, der har haft høreapparater i en del år og skal nu have nye høreapparater. Måske går det smertefrit, og du oplever allerede fra starten forbedringer. Men ofte vil lyden i de nye apparater - især hvis det er et andet fabrikat - være meget anderledes.

Uanset om du er nybegynder eller garvet bruger, vil en af de største udfordringer altid være kommunikationen mellem dig og den professionelle. For hvordan forklarer man sig om lyd? Hvilke ord bruger man? Hvordan skal den professionelle ’oversætte’ f.eks. ”skarp”, ”dårlig” eller ”trættende” lyd til computerprogrammets mange tekniske lyd- og frekvensbetegnelser?
Det er derfor en god ide at vide lidt om lyd, frekvenser og hørekurver. Bliv lidt klogere på emnerne ved at klikke her

I bogen ”Hva’ så?” giver Lotte Rømer en række lytteøvelser, læs mere ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk