Høreapparater og tekniske løsninger

Høreapparater

Vi har som udgangspunkt valgt en information om høreapparater på Høreforeningens hjemmeside, som du kan læse ved at klikke her

Ligesom med meget andet teknisk - f.eks. Ipod, musikanlæg, tv og computere - har digitalteknologien først og fremmest gjort det muligt at placere langt flere egenskaber på meget lidt plads. For høreapparaternes vedkommende har det betydet, at apparaterne er blevet mindre, men med en langt mere nuanceret lyd og med mulighed for tilpasning til det enkelte menneske.

I bogen ”Hva’ så?” kan du læse mere indgående om høreapparatets funktion og egenskaber ved at klikke her

Sundhedsstyrelsen udgav i 2019 en pjece "Høreapparet til voksne". Du kan læse den her

Hos de forskellige fabrikanter kan du få meget mere specifik information om de mange forskellige typer og modeller, der i dag findes på markedet.

Som beskrevet under de forskellige temaer i hovedfeltet "Samfund" kan høreapparater erhverves både via offentlige og private klinikker.
Mange har den opfattelse, at det offentlige og private har hver deres mærker og modeller - og at det offentlige uddeler billige og mere simple apparater. Dette er ikke korrekt, idet alle høreklinikker har det samme sortiment at vælge ud fra.
Amgros, som er leverandør af medicinsk udstyr til alle regioner, står for indkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker. De private klinikker køber deres sortiment direkte hos fabrikanterne.
Forskellen er dog ofte, at Amgros' udbud kan være lidt 'bagud' i forhold til lancering af de allernyeste høreapparater. Det betyder på ingen måde, at apparaterne er dårlige, men blot at de er lanceret af fabrikanterne for et par år siden.

Mennesker med et ensidigt høretab - dvs. helt døv på det ene øre - mister meget lyd fra den 'døve' side og vil oftest have mistet retningsfornemmelsen.
Her kan benyttes såkaldt CROS eller BI-CROS høreapparater, hvor der ved hjælp af en mikrofon ved det døve øre trådløst sendes lyd til det aktive øre. Dette kan være en stor hjælp både i arbejdsmæssige og sociale sammenhænge.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk