Høreapparater og tekniske løsninger

Høreapparater

Vi har som udgangspunkt valgt en kortfattet og generel information om høreapparater på Videnscenter for Hørehandicap’s hjemmeside, som du kan læse ved at klikke her

Ligesom med meget andet teknisk - f.eks. Ipod, musikanlæg, tv og computere - har digitalteknologien først og fremmest gjort det muligt at placere langt flere egenskaber på meget lidt plads. For høreapparaternes vedkommende har det betydet, at apparaterne er blevet mindre, men med en langt mere nuanceret lyd og med mulighed for tilpasning til det enkelte menneske. Desuden er høreapparaterne ofte fuldautomatiske og skruer selv op og ned for lydstyrken.

For blot få år siden diskuterede man ivrigt, om de ’moderne’ høreapparater nu også var bedre end de ’gammeldags’, dvs. hvorvidt en digital lydbehandling fungerede bedre for brugeren end den analoge mekanisk/elektroniske forstærkning. I dag er problematikken ikke videre aktuel, idet stort set alle høreapparater er digitale.
På www.hoerelse.info kan du læse en kort beskrivelse af forskellen på analoge og digitale høreapparater ved at klikke her

Hos de forskellige fabrikanter kan du få meget mere specifik information om de mange forskellige typer og modeller, der i dag findes på markedet. I sammenslutningen ”Leverandørforeningen af Høreapparater” finder du de fleste fabrikanter, der operere i Danmark, ved at klikke her

Som beskrevet under de forskellige temaer i hovedfeltet "Samfund" kan høreapparater erhverves både via offentlige og private klinikker. Mange har den opfattelse, at det offentlige og private har hver deres mærker og modeller - og at det offentlige uddeler billige og mere simple apparater.
Dette er ikke korrekt, idet alle høreklinikker har det samme sortiment at vælge ud fra. Dog har de enkelte høreapparatfabrikanter efterhånden så mange typer og modeller, at alle høreklinikker selvfølgelig ikke kan have alt liggende på hylderne.

I bogen ”Hva’ så?” kan du læse mere indgående om høreapparatets funktion og egenskaber ved at klikke her

Er du interesseret i en mere dybtgående forståelse af lyd, hørelse og høretab, kan du bestille bogen ”Lyd & Hørelse” fra Widex ved at sende en mail til widex@widex.dk eller ringe på 44 35 60 80. Bogen er gratis og kan desuden bestilles på engelsk.

Mennesker med et ensidigt høretab - dvs. helt døv på det ene øre - mister meget lyd fra den 'døve' side og vil oftest have mistet retningsfornemmelsen. Her kan benyttes såkaldt CROS eller BI-CROS høreapparater, hvor der ved hjælp af en mikrofon ved det døve øre trådløst sendes lyd til det aktive øre. Dette kan være en stor hjælp i f.eks. undervisningssituationer, hvor kommentarer fra den 'døve' side ellers ville gå tabt.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk