At leve godt med det, der er

Introduktion

Ingen ønsker sig næppe frivilligt at blive belemret med et høreproblem eller andre handicap. Alligevel fortæller mange, at uden forhindringerne - f.eks. en sygdom, en depression eller et høreproblem - havde de ikke fået den livserfaring og indsigt, som de har i dag.

For nogle mennesker er forandringer i livet energikrævende og skræmmende, og det kan tage tid at finde det gode liv på trods af forandringerne.
For andre synes forandringer i livet som en udfordring til at prøve nyt - og det sker, at forandringsprocessen og accepten af det nye er overstået på ganske få dage.

Ikke to menneskers forandringsproces er ens, og dermed heller ikke den tid, det tager at nå frem til den fulde accept af et forandret livsgrundlag. Det mest almindelige er da også, at høreproblemer afstedkommer forandringer, hvor det tager tid at finde den fulde accept og at kunne håndtere konsekvenserne.

At kunne leve livet  fuldt ud - at være 100 % til stede i det, der er - er nok en kunst, som er de færreste forundt. For almindelige mennesker lykkes det måske nærmere i sekvenser - eller det lykkes heldigvis for mange at nå frem til at affinde sig med omstændighederne og leve livet alligevel.

Mange mennesker med høretab må konstatere, at hørelsen falder med årene, dvs. høretabet er ikke blot et ’engangstab’ men en længerevarende proces, der kræver nye erkendelser, nye tilvænningsperioder og nye ændringer i bl.a. kommunikation med omverdenen.

Vi har samlet lidt tankevækkende betragtninger og links, som forhåbentlig kan inspirere til det fortsatte arbejde med accepten af et høreproblem.
Læs mere under de følgende emner.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk