At finde nye veje

Tolkning m.m.

Tegnsprog og tegnstøttet Kommunikation
For mennesker med kraftige høretab kan det være en stor hjælp at støtte det talte sprog med Tegnstøttet Kommunikation (TSK). TSK er således et ’sprog’, hvor tegnene underbygger det talte ord. Selvom mange af tegnene har sit udspring i tegnsprog for døve, er der tale om to vidt forskellige sprog.

Undervisning i TSK (og tegnsprog) ansøges gennem kommunens høreinstitut. Kurserne bliver typisk tilbudt både høreapparatbrugeren og omgivelserne, og de fleste steder er man åbne for også at inddrage venner og evt. kolleger. Klik her for at finde det nærmeste høreinstitut.
Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation har desuden masser af info og forskellige undervisningstilbud, som du kan læse om ved at klikke her

For nogle er TSK eller tegnsprog det primære sprog, dvs. det er det sprog, hvormed man udtrykker sig bedst og mest ubesværet. I forbindelse med f.eks. uddannelse, kurser, foredrag, møder og lign. er det ofte nødvendigt med TSK-tolk/tegnsprogstolk.
Tolkene er normalthørende, der har uddannet sig som tolk.
Er du interesseret i tolkeuddannelsen kan du læse mere ved at klikke her

Skrivetolk
Har du et kraftigt høretab kan en skrivetolk være en stor hjælp. Ved skrivetolkning skriver tolken det sagte ind på en computer, hvorefter det vises på en pc-skærm eller på et større lærred. Er der tale om et møde, en vigtig samtale el. lign., vil skrivetolken typisk blot sidde ved siden af dig, og teksten vil vises på en skærm foran dig. Til et foredrag - f.eks. i Høreforeningen - vil der oftest være flere, som har glæde af skrivetolken, og teksten blæses derfor op på et lærred.

Hvordan du bestiller tolk og i hvilke situationer, der ydes hjælp, kan du læse mere om ved at klikke her

Ganske mange har det svært den første gang, de skal bestille tolk. Læs mere og få gode råd ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk