At finde nye veje

Arbejdslivet

Mange mennesker med høreproblemer klarer sig godt i erhvervslivet. Der er dog en hel del faktorer, som kan medvirke til at tære på kræfterne og ende med, at man af den ene eller den anden grund forlader arbejdsmarkedet - enten for en periode eller permanent.

Mennesker med tinnitus eller høretab bruger automatisk ekstra energi på at lytte. Dermed er der mindre energi til alt det andet - og befinder man sig tilmed i et job, hvor den primære funktion er kommunikation med kolleger eller f.eks. elever i en undervisningssituation, kan et høreproblem få konsekvenser.
Vær derfor opmærksom på, at dit høreproblem kan øge risikoen for stress. Det behøver langtfra gå galt, men læg mærke til din træthedstærskel og sig fra i tide.

På arbejdsmarkedet kan du risikere - alt efter dit høreproblems størrelse og hvor godt du fungerer med eventuelle høreapparater - at blive præsenteret for nogle af høreproblematikkens aspekter:
Det kan være egne fordomme, arbejdspladsens holdning til mennesker med handicap, fordomme hos kolleger, status på arbejdspladsen, evnen til at sige til og fra, problemer med selvværd, stress, følelsen af at være udenfor i hurtige udvekslinger eller hyggesnak i kantinelarm - eller f.eks. kollegers manglende forståelse for fleksjob pga. dit høreproblem.
Meget af det kunne undgås, hvis viden om hørelse og høreproblemer var langt mere udbredt.

Ved at være åben om dit høreproblem, kan du først og fremmest gavne dig selv ved at fortælle om de bedst muligt kommunikationsvilkår for dig selv. Set i lyset af de stigende støjproblemer i samfundet generelt, burde alle arbejdsplader have en defineret hørepolitik. Inden udviklingen når så langt, er det dog dit eget ansvar at informere dine kolleger om dine behov. Åbenheden kan desuden være med til at ændre dine kollegers holdning til dét at have et hørehandicap.

Når dette er sagt, er det absolut en fordel at have gode og støttende kolleger. Som kollega til et menneske med høreproblemer kan du gøre underværker med blot en lille portion opmærksomhed på de rigtige tidspunkter. Det kan f.eks. være at rette en misforståelse eller at indskyde en kort forklaring i kantinen, hvis du kan se, at din dårligt hørende kollega er hægtet af i samtalen.

Vær opmærksom på, om du som høreapparatbruger har de bedst mulige tekniske løsninger. Der er netop en hel del muligheder for at få ekstra udstyr som f.eks. specialtelefoner, FM-anlæg, streamer eller teleslynge. Læs mere om dette i hovedfeltet ”Handling”.

På hoerelse.info kan du finde information om dine muligheder for handicappede i erhverv ved at klikke her

For nogle kan det blive nødvendigt at skifte job. Som f.eks. pædagog, skolelærer eller maskinarbejder kan det være for stor en belastning at fortsætte i de meget støjende erhverv, hvis først tinnitussen eller høretabet har gjort sin entre.
Højskolen Castberggård huser bl.a. et landsdækkende jobcenter for døve og hørehæmmede. Jobcentret er ikke mindst oprettet som støtte til mennesker i en afklaringsproces. Læs mere ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk