At finde nye veje

Det daglige liv

Det kan være svært for de nærmeste omgivelser at sætte sig ind i, hvad et høreproblem kan afstedkomme - og svært at rumme, at det berører livet fra man vågner, til man går i seng. Ja, for nogle varer det måske natten med, hvis tinnitussen kører derudad eller svimmelheden får overtaget.

En hel del mennesker med høreproblemer giver da også udtryk for, at hjemmefronten og det daglige liv er dér, hvor de fleste frustrationer ligger. Det er ofte i familien, at vanens magt er størst - og også her, det kræver benarbejde at forandre uhensigtsmæssig kommunikation og eventuelle destruktive adfærdsmønstre.

I et parforhold skal der ikke så meget til for at forskubbe ’magtbalancen’ eller at forfalde til at overlade ansvaret til modparten. Det er aldrig af vejen at have en god partner, der med omtanke formår at give et kærligt skub - men den konstruktive forandring begynde hos dig selv. Det behøver ikke være de store, drastiske ændringer, men kan tage sit udgangspunkt i noget så simpelt som at gøre noget andet, end du plejer.

Hos andre er det hjemmet, der er den trygge base, mens arbejdslivet og mødet med nye mennesker er det belastende, der skubber selvværdet i negativ retning.

For dig, der har et høreproblem, mærker du måske besværlighederne ved den daglige småsnakken over madlavningen eller havearbejdet, problemer med at høre mumlende børn eller børnebørn - eller det vanskelige ved middagsbordet, hvis hele familien snakker i munden på hinanden, ledsaget af klirrende knive og gafler.

Høretaktik handler i høj grad om disciplin, både i forhold til samtaler og gøremål. Og gode kommunikationsvilkår er nu engang ikke kun er til gavn for den dårligt hørende, men kommer ofte hele familien til gode.
 
Måske savner du som dårligt hørende smalltalk’en og de små, hurtige bemærkninger - men det gør din modpart som regel også. Det gælder derfor om at finde andre måder at erstatte den tabte på, nye vaner for kommunikationen. Ofte kan det være blot at sige ”lad os tale om det, når vi sidder foran hinanden” - eller at indføre hyggesnak på andre tidspunkter, end man plejer.

For at ændre på daglige rutiner og vaner, må der gensidig respekt, forståelse og samarbejde til. Indfør f.eks. familiemøder eller par-møder, hvor I får snakket høreproblematikken ordentligt igennem og derefter kan aftale, hvordan en ny strategi indarbejdes.

I bogen ”Hva’ så?” gives der en række gode råd til arbejdet med høretaktikken. Læs et udpluk ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk