At finde nye veje

Høretaktik og færdselsregler

De strategier og metoder, der anvendes for at løse praktiske, tekniske og psykologiske problemer, der skyldes et høreproblem, kaldes høretaktik.

Gode taktikker og strategier for kommunikation kan også betragtes som færdselsregler. I trafikken ville det få katastrofale følger, hvis vi ikke havde skrappe entydige regler, som gælder alle, der overhovedet bevæger sig på gader og stræder. I kommunikation og samvær mellem mennesker har vi ligeledes færdselsregler - de er blot langtfra entydige og er i stedet afhængige af normer, kultur, uddannelse og meget andet.

I en kommunikation vil der altid være to (eller flere) parter: en talende og en lyttende, dvs. en giver og en modtager. En god høretaktik berører derfor også begge parter.
At skabe forandringer i kommunikationsvilkårene er dog ikke bare ordnet i en håndevending, fordi dét at samtale og begå os socialt er tillært så tidligt i livet, at det foregår intuitivt og er blevet indgroede vaner.

Umiddelbart synes det nærliggende, at det er ’de andre’, der skal ændre på forholdene, f.eks. artikulere tydeligere, tale højere, tale en ad gangen osv.
Når dette er sagt, er det dog i sidste ende kun dig, der kan fortælle de andre, hvad du har brug for - og dermed også dig, der har en væsentlig del af ansvaret for, at kommunikationen lykkes og ingen bruger mere energi end højst nødvendigt.

I bogen ”Hva’ så?” kan du læse meget mere om høretaktik og færdselsregler. Bogen byder desuden på en række gode råd til arbejdet med høretaktikken. Læs et udpluk ved at klikke her

Som ofte nævnt her på sitet er der stor forskel på, hvordan et høreproblem påvirker det enkelte menneske. Hvor stort er høretabet? Hvor godt afhjælpes det af høreapparater? Hvor voldsom er tinnitussen eller Ménière’en? Hvor trænet er man overhovedet i at takle forandringer?

Forandring kræver inspiration, og inspiration kan hentes i mangt og meget: En bog, et kursus, en rejse, et højskoleophold - eller ved at tage hul på en seriøs snak om kommunikationsvilkårene hjemme og/eller på arbejdspladsen.
Klik f.eks. her for vores litteraturliste

I Høreforeningen kan du finde masser af inspiration blandt ligestillede. Læs mere ved at klikke her

Højskolen Castberggård arrangerer jævnligt kurser af forskellig art, som du kan læse om ved at klikke her

Nu og da arrangerer de kommunale kommunikationscentre kurser i høretaktik og mundaflæsning. Kontakt dit nærmeste center (find kontaktinformation her) og hør om mulighederne.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk