De mange følelser

At være forælder til et hørehæmmet barn

Som beskrevet i emnet ”Har du fået et barn med nedsat hørelse?” kan det være noget af et chok at finde ud af, at ens barn ikke er normalt. Det er derfor helt naturligt, hvis I som forældre oplever følelsesudladninger af den ene eller anden art.

Der er selvfølgelig forskel på, om høretabet er stort eller lille - om barnet får tilbudt høreapparater, der langt af vejen kan afhjælpe problemet, eller om høretabet er så stort, at I får tilbudt en CI-operation (mere om CI, klik her)

Det er vigtigt at få problematikkerne frem i lyset - få sat ord på de tanker og følelser, der ofte cirkler i det skjulte: Hvorfor os? Hvad skal vi gøre? Hvordan skal det dog gå? Kommer vores barn til at klare sig i skolen?
Ved at få et hørehæmmet barn bliver I, i psykologisk forstand, udsat for et tab. Et forvirrende og uklart tab. Livet er ikke mere, som det var før, eller rettere - blev ikke, som I havde forestillet jer.
Mister vi noget, er der sorg, der skal gennemleves og rummes - forandringer, man skal forholde sig til. Læs f.eks. om modstridende følelser og de fire faser af en sorgproces under de foregående emner.

Små børn lever jo i lykkelig uvidenhed, dvs. det er jer som forældre, der står med ansvaret, bekymringerne, følelserne. Mennesker er forskellige, og måske hører I til dem, der tager det hele i stiv arm, er åbne i forhold til familie og venner, støtter hinanden og klarer skærene på bedste beskub.
For andre kan det være en sej kamp - blot dét at forstå, hvorfor man er utroligt ked af det, vred eller angst. For andre igen bruges der måske uanede kræfter på at holde følelserne på afstand og fortrænge den virkelighed, at barnet ikke umiddelbart blev den store pletfrie lykke, man havde forstillet sig.
Men uanset hvad, så står alle forældre med et hørehæmmet barn overfor udfordringer, der ind imellem kan tære på kræfterne.

Selvom I forhåbentlig får hjælp af forskellig art via den audiologiske afdeling, kan det være en stor hjælp at tale med andre, der er/har været i samme situation som jer.
Høreforeningen tilbyder information, aktiviteter og rådgivning for forældre med hørehæmmede børn, læs mere ved at klikke her

I løbet af barnets opvækst vil I formodentlig møde nye udfordringer, både af positiv og mindre positiv art. At begynde i skole kan være svært for børn i almindelighed, men som hørehæmmet vil der være en ekstra dimension, der skal tages hensyn til.
Mange fortæller om den store gevinst, der ligger i at møde andre hørehæmmede børn. For børnene er det livgivende at vide, at der findes andre ’ligesom mig’ - og for forældre er der masser af inspiration at hente hos ligestillede.

Uanset om man er hørehæmmet eller ej, kan teenageårene være vanskelige. Det er årene, hvor barnet begynder at se sig selv udefra med andres øjne - og det er årene, hvor man for alt i verden ikke vil være anderledes end de andre og føle sig udenfor.
Det er samtidig i de år, at et hørehæmmet barn opdager, at det netop ikke er som de andre. Mange smider høreapparaterne fra sig - og gør selvfølgelig sig selv en bjørnetjeneste. Her er det vigtigt, at I som forældre har forståelse for den proces, som jeres halvvoksne barn uvægerligt må igennem.

Det kan for både jer og jeres barn være en stor hjælp at læse om hørehæmmede unge, der klarer sig godt. På Høreforeningens hjemmeside findes en lang række udgaver af bladet Hørelsen, hvor der findes flere artikler med unge hørehæmmede. Tjek bladene her


Denne side er en del af www.vejenrundt.dk