De mange følelser

Introduktion

Bliver vi udsat for større tab i livet - dødsfald, skilsmisse, ulykker eller livstruende sygdom - forstår vi, at det ofte udløser et følelsesspekter af sorg, smerte, angst, vrede, afmagt, skyld og skam. Selvom et høreproblem hverken er livstruende eller som sådan kan sammenlignes med død og ulykker, kan det dog udløse mange af de samme følelser.

Uanset høreproblemets art handler det om et tab - om at miste noget. Miste hørelse, miste stilhed, miste kontakt eller miste balance. Dvs. det handler om tab af en del af livsgrundlaget - at livet ikke mere er, som det var før.
Der er sket en forandring.

Som beskrevet flere steder i ”Vejen rundt” bruger vi - når det gælder de psykologiske aspekter af et høreproblem - en indfaldsvinkel til forandringsprocesser, der stammer fra Marianne Davidsen-Nielsen’s og Ninni Leick’s bog ”Den nødvendige smerte”. Her beskrives en forandringsproces som fire opgaver:

At erkende, hvad du har mistet
At gennemleve dine følelser
At udvikle nye måder at leve på
At flytte sin følelsesmæssige energi fra det der var, til det der er


Denne lyseblå del af ”Vejen rundt” har vi kaldt forandring - og den er netop bygget op i fire felter, der ’svarer’ til hver af de fire opgaver. I de fire felter vil vi give dig nogle links med ideer, redskaber og veje, du kan gå for at finde netop din måde at takle dit høreproblem, din måde at finde ud af at leve godt med dét, der nu engang er dine livsvilkår.

I det forrige tema handlede det om den første fase, erkendelsen - at se et høreproblem i øjnene og at erkende dét, du har mistet. I dette felt handler det om følelserne. At forstå dem - at tillade dem at være der. For nogle er det måske ikke noget problem at lade følelser komme til udtryk. For andre kan det være mere vanskeligt og tage tid. Andre igen er måske rigtig gode til at handle aktivt og lader følelserne komme til orde senere i processen.

Følelseslivet er nu engang en kompliceret affære, der ikke altid lader sig styre - eller passe ind i kasser. I de følgende emner har vi alligevel forsøgt at gruppere det hele en smule.
Kig med og lad dig inspirere!

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk