Hvad er problemet

Andre problemer med ørerne/hørelsen

Problemer med ørerne eller hørelsen kan som nævnt skyldes mangt og meget - og kan have konsekvenser af meget forskellig karakter.

Mellemørebetændelse er en af de mest almindelige årsager til midlertidig hørenedsættelse hos børn. Betændelse i mellemøret er i dag langt mere udbredt end for blot få årtier siden. Præcis hvorfor ved man ikke - men ligesom med forkølelse, influenza og børnesygdomme i almindelighed giver det daglige liv i vuggestuer, børnehaver og skoler øget grobund for smitte.
Voksne kan dog også få betændelse i øret, f.eks. i forbindelse med længerevarende forkølelser eller betændelse i bi- eller pandehuler.
Læs mere om mellemørebetændelse ved at klikke her

Otosclerose er en øresygdom, der resulterer i høretab, men er samtidig en af de få øresygdomme, der kan behandles med operation. Læs mere ved at klikke her
Det psykologiske arbejde, der som regel er forbundet med Otosclerose, er dog oftest det samme som ved nedsat hørelse. Vi foreslår derfor, at du læser nærmere under emnet "Har du fået konstateret nedsat hørelse?".

Acusticusneurinom
Acusticusneurinom - også kaldet vestibularis schwannom - er en relativt sjælden, godartet knude (tumor) på balancenerven. Omkring 200 mennesker om året rammes af sygdommen. Knuden består af bindevæv, og er den voksende, vil behandlingen oftest være at operere knuden væk. Da høre- og balancenerven ligger tæt, vil operationen resultere i døvhed på det opererede øre.
Læs mere om sygdommen her
Dansk Acusticusneurinom Forening har god og brugbar informationen hele vejen rundt.
Mød foreningen her

Høreskader

En høreskade er som oftest betegnelsen for, at hørelsen er skadet pga. udefra kommende omstændigheder. En stor del høreskader - det kan være nedsat hørelse, tinnitus og/eller lydoverfølsomhed - skyldes støj i form af arbejdsstøj, fyrværkeri, høj musik, skud og lign. En høreskade kan dog også opstå i forbindelse med en sygdom eller behandling med medicin af forskellig art. Læs mere om høreskader i det lysebrune felt "Samfund" under emnet "Støj, høreskader og arbejdsmiljø".

Både for normalthørende og for mennesker med høreproblemer kan propper i ørerne (ørevoks) give midlertidigt høretab, fornemmelse af at være 'lukket inde' eller smerter. Ligeledes kan der opstå eksem i øregangen. I begge tilfælde bør lægen konsulteres.
Nogle høreapparatbrugere får allergi/eksem af apparaterne - i så fald kan øreproppen/skallen fremstilles i et andet materiale. Kontakt den høreklinik, hvor du har fået dit apparat.

Skelnetab
En del mennesker med nedsat hørelse får konstateret et såkaldt skelnetab. Som ordet siger, giver det vanskeligheder med at skelne ord fra hinanden. Ofte synes lyde og tale at være højt nok, men ikke tydelige. Læs mere om skelnetab ved at klikke her

Lydoverfølsomhed er i dag et voksende fænomen, som kan have store konsekvenser. Man taler om lydoverfølsomhed, hvis ellers almindelige lyde (eller lyde i bestemte toneområder) føles ubehagelige, er smertefulde eller forvrænger/'skurrer'.
Årsagen kan være støj, stress, støjende arbejde, migræne, forskellige sygdomme eller anden form for psykisk/fysisk belastning. Uanset hvad årsagen end måtte være, er det vigtig at få undersøgt ørerne af en ørelæge.
Ofte vil mennesker med tinnitus, høretab eller Ménières syge have en øget lydfølsomhed, som der bl.a. skal tages højde for ved tilpasning af høreapparater.

Læs mere om lydoverfølsomhed ved at klikke her

Lydoverfølsomhed kan være et stort problem, ikke mindst fordi det moderne samfund generelt støjer. Det er dog ikke kun kraftige lyde, der generer, men i ligeså høj grad helt bestemte lyde, der giver ubehag eller føles smertefulde. Det kan f.eks. være støjmiljøet i børnehaver og skoler, det åbne kontorlandskabs konstante 'lydtæppe', eller frokostkantinens skramlen og snakken, der volder problemer.

At acceptere og leve med overfølsomhed for lyd er oftest et psykologisk arbejde, der tager tid. Ligesom med tinnitus og høretab er livet pludselig forandret.

Det er en god ide at være åben om problemet - men omvendt oplever mange også at blive opfattet som pylrede eller sarte. For at komme den manglende forståelse til livs kan det være en stor hjælp at benytte sig af den faglige viden og information, der er tilgængelig om emnet.
Ligesom tinnitus er der ikke tale om en sygdom, men et fænomen. Da lydoverfølsomhed er et relativt nyt begreb, er det dog begrænset, hvad der endnu findes af dokumenteret viden.

House of Hearing har i mange år arbejdet intenst med behandling og håndtering af lydoverfølsomhed. Læs mere om stedet her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk