Hvad er problemet

Har du fået et barn med nedsat hørelse?

Måske har I som forældre allerede fået denne meddelelse efter hørescreeningen (obligatorisk for alle nyfødte i DK). Eller måske er jeres barn blevet ½ år eller mere, før I får mistanke om, at der er noget galt med hørelsen - eller måske er høretabet først blevet konstateret i 3-4-års alderen.
Det kan give mange bekymringer at opdage, at ens barn fejler noget og ikke er normalt. Det kan oven i købet være en både chokerende og meget voldsom oplevelse - især hvis der er tale om et stort høretab, måske endda så stort, at I er blevet tilbudt en CI-operation. (Læs mere om CI ved at klikke her.)
Men fortvivl ikke. Uanset om der er tale om et større eller mindre høretab, er der vej frem!

Ingen har lyst til, at der skal være noget galt med den lille ny, og derfor kan det være sin sag at både erkende og acceptere, at virkeligheden har formet sig noget anderledes, end man havde tænkt sig.
Først of fremmest skal de mange følelser - det kan være sorg, vrede, afmagt, fortvivlelse - have lov til at være der. Også selvom jeres fornuft eller jeres omgivelser siger, at det nok skal gå, at der ikke er noget at være ked af, og at et hørehæmmet barn sagtens kan få et rigt og godt liv.
Både jeres fornuft og jeres omgivelser har selvfølgelig ret. Der er al mulig grund til, at et barn med nedsat hørelse kan få en tryg og god opvækst og få et godt liv. Men det kan være svært at tro på og mærke inderst inde, før I er kommet igennem den første, vigtige fase med at gennemleve følelserne omkring tabet.

I kan læse om de fire faser af en sorgproces ved kigge under temaet "De mange følelser".

Der er meget hjælp at hente i offentligt regi. På landets audiologiske afdelinger - dvs. der, hvor jeres barn er blevet undersøgt og er i behandling - vil I efter al sandsynlighed blive tilbudt hjælp af forskellig art. Og gør jeg selv den tjeneste at sige JA TAK til det hele!

Undervejs vil I helt sikkert også møde andre forældre, som er i samme situation som jer. Erfaringen viser, at det virkelig gavner at få snakket med eller læst om andre, der har oplevet det samme som jer - ikke mindst at møde nogen, som er kommet ’om på den anden side’.
Klik her for at læse Lene's beretning, som er fin at blive klog af.

Hvis I af en eller anden grund endnu ikke har kontakt med en audiologisk afdeling, kan I finde adresser og telefonnumre på landets afdelinger ved at klikke her

Der findes flere foreninger for forældre i jeres situation. Det er bl.a. nogle af de steder, hvor I kan komme i kontakt med ligestillede.
Kig på f.eks. Hørehæmmede Børns Forældreudvalg under Høreforeningen ved at klikke her - eller besøg Høreforeningen på www.hoereforeningen.dk

www.ci-info.dk kan I finde masser af information om CI, både hvad angår faktuel viden og personlige historier.

www.decibel.dk kan I stifte bekendtskab med foreningen for familier med CI-opererede børn.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk