Hvad er problemet

Har du tinnitus og/eller svimmelhed

Tinnitus

Har du fået tinnitus, behøver vi næppe fortælle dig, at det betyder vedvarende hylen, susen eller brummen i ørerne. Alt efter styrke og intensitet kan tinnitus være et meget belastende fænomen - for nogle så belastende, at det går ud over både nattesøvn, arbejdet og det sociale liv.

Der kan være mange grunde til tinnitus - f.eks. pludselig, kraftig støjpåvirkning, mange års arbejde i støj, forskellige former for medicin, øresygdomme, arvelige forhold og meget, meget andet. Det er derfor vigtigt at gå en tur forbi ørelægen og få en høreundersøgelse.

At erkende sin tinnitus som sådan har de færreste problemer med. Langt vanskeligere kan det være at være åben omkring problemet, ligesom det kan være svært for mange at acceptere dens eksistens - ikke mindst at acceptere og erkende de mange konsekvenser, som tinnitus kan have.

Nogle oplever, at tinnitus forsvinder igen efter en periode, men i langt de fleste tilfælde kan tinnitus ikke fjernes eller behandles væk. Når dette er sagt, er der alligevel masser af muligheder for at få ’skruet ned’ for den vedvarende støj i ørerne og ’komme overens’ med fænomenet.
I Den Tværfaglige Sundhedsklinik i København har man i over 10 år arbejdet intensivt med behandling og hjælp til mennesker med tinnitus. Vi vil derfor anbefale dig at gå ind på klinikkens hjemmeside www.sundhedsklinik.dk og læse mere om dine muligheder.

På flere af de audiologiske afdelinger er der ligeledes forskellige muligheder for behandling og hjælp til mennesker med tinnitus. Du kan finde din nærmeste audiologiske afdeling/høreklinik ved at klikke her

Svimmelhed
Svimmelhed kan have ganske mange årsager, men da balanceorganet er placeret i det indre øre, kan pludselig svimmelhed i kortere eller længere perioder være tegn på unormale tilstande i øret.
Du kan læse om de forskellige sygdomme/årsager til svimmelhed ved at klikke her

At 'miste balancen' er en meget ubehagelig følelse. Mange kender tilstanden fra søsyge eller indtagelse af for meget alkohol. Ubehageligt, ja - men vi ved også, at det går over igen, når vi får fast grund under fødderne eller alkoholen er ude af kroppen.
Svimmelhed i ædru tilstand - eller deciderede svimmelhedsanfald, hvor man fuldstændig ’mister fornemmelsen af op og ned’ - vil ofte afstedkomme både fysisk usikkerhed, kvalme, svedeture og rysten. Og ikke mindst angst:
Hvad er der galt? Er jeg syg i hovedet? Holder det aldrig op?
 
Balanceevnen er fundamental for, at vi overhovedet kan fungere, holde os oprejst, bevæge os og passe vores gøremål. Svimmelhed - især af voldsom karakter - kan derfor føles, som om at hele livsgrundlaget er truet. Ydermere kan svimmelhed være ledsaget af en momentan depressiv tilstand, hvor livet pludselig synes håbløst og trist.
Svimmelhed er for så vidt en meget konkret tilstand, hvor det ikke er særlig relevant at tale om erkendelse og accept. Alligevel udløser tilstanden netop et væld af følelser, som det er gavnligt at kende til.

I langt de fleste tilfælde er årsagen til svimmelhed relativt harmløs. I nogle tilfælde er der dog tale om mere alvorlige og behandlingskrævende sygdomme. Hvis svimmelheden er mere end et forbigående fænomen, vil de fleste da også skynde sig lægen.
Er der ikke tegn på øresygdomme (f.eks. Ménière) får mange blot den besked, at der er tale om en ’virus på balancenerven’. 
Dette er ikke nødvendigvis den rette diagnose. Selvom der i disse år forskes ganske meget i øret og dets funktioner, er viden om svimmelhed og behandlingen heraf ikke så udbredt.

De fleste audiologiske afdelinger har eksperter, der kan hjælpe med en diagnose og vejlede om behandlingsmuligheder.
Overlæge Søren Vesterhauge har i mange år været Danmarks ekspert på området og er i dag en af hovedkræfterne på Hamlets svimmelhedsklinik: Læs mere her

Den mest almindelige årsag til svimmelhed, klik her

Læs om virus på balancenerven ved at klikke her

Læs om Ménière ved at klikke her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk