Hvad er problemet

Har du fået konstateret nedsat hørelse?
Nedsat hørelse er en betegnelse for, at hørelsen ikke fungerer fuldt ud som normalt. Dette kan betyde alt fra et lettere høretab i bestemte toneområder til et svært høretab, hvor store dele af hørelsen ikke mere fungerer.

Når du har fået konstateret nedsat hørelse, har ørelægen stillet diagnosen ud fra den høretest, du har fået foretaget. Måske har du blot et lettere høretab i diskanten, måske har du et arveligt høretab, øresygdommen otosclerose eller en arbejdsbetinget høreskade - eller måske har du fået et pludseligt, større høretab.
Uanset problemets art har du mistet noget værdifuldt - et tab, som de fleste først forstår i det øjeblik, man selv står med problemet.

På Høreforeningens hjemmeside kan du læse om forskellige typer høreproblemer ved at klikke her

At miste noget betyder bl.a., at tingene ikke mere er, som de har været. Dvs. der er sket en forandring. Og når noget bliver forandret, skal vi først og fremmest erkende og acceptere det nye og anderledes. At fornægte eller at skubbe problemet fra sig er en såre menneskelig forsvarsmekanisme, men - det gør den ikke mere hensigtsmæssig.

Ligesom et høretab kan være stort eller lille, kan de forandringer, det afstedkommer, også være større eller mindre - og det personlige arbejde, der ligger i at acceptere og erkende det tabte, kan også være yderst forskelligt alt efter hvem vi nu er, og hvordan vi er skruet sammen. Derfor er en forandringsproces ikke den samme for alle mennesker.

Når dette er sagt, er der dog nogle grundlæggende psykologiske mekanismer i enhver forandringsproces. Dette kan du læse mere om i temaet "De mange følelser".

I bogen "Hva' så?" kan du læse om nogle af de forhindringer og fordomme her

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk