Hvad er problemet

Introduktion

For udenforstående kan det måske lyde mærkværdigt, at det kan være svært at erkende og acceptere et høreproblem. Eller kan være forbundet med sorg. For har man problemer med hørelsen, er det vel bare at forholde sig til virkeligheden - og så gøre noget ved det!
Men så nemt er det desværre ikke.

Forskere har beregnet, at det i gennemsnit tager syv år at erkende et høretab. Men fortvivl ikke! Statistikken viser nemlig også, at de, der tager skeen i egen hånd og får den rette vejledning og hjælp, har rigtig gode chancer for at falde udenfor statistikken. Så hvorfor vente i syv år?

Måske har du blot en mistanke om nedsat hørelse. Måske har du allerede fået konstateret et høretab, har fået tinnitus eller lider af svimmelhed. Måske har du haft høreproblemer og /eller høreapparater i en del år, men har alligevel problemer med fuldt ud at acceptere høretabet - eller måske er din hørelse faldet yderligere, så det for alvor påvirker dagligdagen og kommunikationen med omverdenen.
Det kan også være, du står i den meget belastende situation, at du har fået et barn med høretab - eller måske er du blot en af de mange pårørende, der er tæt på et menneske, som har høreproblemer.

Uanset hvem du er, håber vi at kunne inspirere og give dig et skub i den rigtige retning. Vi håber, du vil finde modet til at tage hånd om den forandringsproces, som et høreproblem oftest afstedkommer - eller finde brugbare informationer, så du kan være en støtte for den i din omgangskreds, der skal leve med problemet.
For selvom problemer med ørerne kan være af yderst forskellig art, er selve den psykologiske proces - dvs. arbejdet med at se virkeligheden i øjnene og finde frem til et velfungerende liv alligevel - grundlæggende den samme.

På Facebook er der adskillige grupper, som handler om hørelse og høretab - det kan være grupper for hørehæmmede, CI-opererede, tinnitusramte, døve og meget andet, der handler om ørerne. Eller de fungerer som 'netværk' for mennesker med bestemte høreproblemer eller ramte i forskellige aldre. Nogle grupper fungerer som en slags 'selvhjælpsgrupper', hvor folk hjælper hinanden med dette og hint.
Husk dog altid at have dit kritiske øje med dig. Ikke alle er lige vidende- eller sobre i deres opslag. Noget er til gavn for nogle, andet er ligegyldigt for andre.
I det hele taget er nettet fyldt med sider og informationer om alverdens emner. Og med folk, der lover guld og grønne skove om noget, de ikke har belæg for. Så tjek altid, hvor informationerne kommer fra, så du undgår de værste faldgruber.
Og har du sygdomsrelaterede spørgsmål, så kontakt hellere din læge eller andet fagpersonale i stedet for at sætte din lid til mere eller mindre lødige internetsider.

Held og lykke på din vej!

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk